Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020228

Plakát A3 s více spec.cíly.jpg
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.
Registrační číslo (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577) 
rovn_pstup_ke_vzdlvn_20190903_1211088970.jpg
Projekt primární prevence
Projekt primární prevence.
projekt_primrn_prevence_20190829_1064033102.jpg
Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky
Z rozpočtu statutárního města Ostravy byl poskytnut naší škole účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky.
staen soubor.png
Věda je zábava
Věda je zábava.
odiska_20190506_1330762671.jpg
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší.
stažený soubor.png
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky.
personln_podpora_20180213_1651189495.jpg
PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ PĚŠÍ
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Pěší.
projekt_ablony_20171018_1656692747.jpg
Projekt „ Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"
Od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"  Školní poradenské pracoviště (ŠPP).
rovnypristup_20161020_1742727640.jpg
Mediace na ZŠ Slezská Ostrava Pěší 1/66
Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až 80 % mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem.
1-10 | 11-20 | Vše
nahoru