Personální struktura ZŠ Pěší ve školním roce 2020/2021

Ředitel školy: Mgr. Kamil Tabášek kamil.tabasek@zspesi.cz

 
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Chýlková jana.chylkova@zspesi.cz

Výchovná poradkyně: Mgr.Hana Kuřilová hana.kurilova@zspesi.cz

 

Referentka školy: Marcela Maluchová marcela.maluchova@zspesi.cz
 

Metodik prevence: Mgr.Hana Stará hana.stara@zspesi.cz

Metodik ICT: Mgr.Jana Šmahajová Lepíková jana.lepikova@zspesi.cz

Třídní učitelé I. stupně

I.        Mgr. Jana Vedralová jana.vedralova@zspesi.cz

II.       Mgr. Kateřina Vykoukalová katerina.vykoukalova@zspesi.cz

III.      Mgr. Renáta Pánková renata.pankova@zspesi.cz

IV.     Mgr. Markéta Hlinková marketa.hlinkova@zspesi.cz

V.A    Mgr. Gabriela Plaskurová gabriela.plaskurova@zspesi.cz

V.B    Mgr. Miroslava Faldynová miroslava.faldynova@zspesi.cz

Třídní učitelé II. stupně

VI.    Mgr. Hana Kuřilová hana.kurilova@zspesi.cz

VII.    Mgr. Petra Horehleďová petra.horehledova@zspesi.cz

VIII.   Mgr. Eva Čapková eva.capkova@zspesi.cz

IX.A   Mgr. Dana Holubová dana.holubova@zspesi.cz

IX.B   Mgr. Dana Golatová dana.golatova@zspesi.cz

Pedagogové bez třídnictví

Ing. Ilja Kaszubová ilja.kaszubova@zspesi.cz

Mgr. Jana Šmahajová Lepíková jana.lepikova@zspesi.cz

Mgr. Hana Stará hana.stara@zspesi.cz

 

Vychovatelky školní družiny

Lenka Rastočná – vedoucí vychovatelka ŠD lenka.rastocna@zspesi.cz

Andrea Fojtková – vychovatelka ŠD andrea.fojtkova@zspesi.cz

 

Asistenti pedagoga

Monika Koprovská monika.koprovska@zspesi.cz

Oľga Černá olga.cerna@zspesi.cz

Dagmar Žovliaková

 

Speciální pedagog

Mgr. Klára Ivánková klara.ivankova@zspesi.cz

 

Školní asistent

Lenka Urbánková

 

Správní zaměstnanci

Tomáš Petr - školník, údržbář, topič tomas.petr@zspesi.cz

Adéla Pechová,  - úklid

Pavlína Kanalošová - úklid

Sylvie Rusňáková - úklid, výdej stravy

Renáta Sáblíková - výdej stravy renata.sablikova@zspesi.cz

nahoru