Mgr. Zuzana Ledvoňová

 

Konzultační hodiny:

Pondělí: 8:00 – 16:00
Středa: 7:30 – 15:30

Konzultace prosím domlouvejte ideálně dopředu telefonicky, emailem či osobně v příslušných konzultačních hodinách.

Kontakt

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: 704 210 229
Pracovna: Školní knihovna (první patro, pavilon C)


S čím se na mě můžete obrátit?

Jsi-li ŽÁK a máš
· problémy s učením
· osobní problémy (špatné sny, tréma a strachy, smutek, či jiné trápení)
· problémy ve vztazích (se spolužáky, učiteli, … )
· obtížnou situaci doma (samota, hádky rodičů, konflikty se sourozenci…)
· problém se rozhodnout při volbě střední školy
Jste-li RODIČ a
· nevíte si rady s výchovnými či výukovými problémy vašich dětí
· máte pocit, že Vaše dítě něco trápí (špatné známky, problémové vztahy se spolužáky či učiteli, strach, tréma, podezření na užívání návykových látek a jiné psychické problémy, …)
· ve Vaší rodině nastaly velké změny, které by mohly ohrozit psychický stav vašeho dítěte (rozvod, úmrtí rodinného příslušníka, stěhování, …)
· chcete svému dítěti lépe porozumět

Jak probíhá kontakt s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na žádost učitele, rodiče či dítěte samotného. Konkrétní psychologická práce s dítětem probíhá za speciálního souhlasu zákonného zástupce. Výjimku tvoří aktivity informační a vzdělávací.
Obsah konzultací je důvěrný a osobní informace mohou být sdělovány dalším osobám pouze s Vaším souhlasem. Psycholog je vázán mlčenlivostí. Tato mlčenlivost se však nevztahuje na situace, kdy se doví o trestném činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost.
Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma.

Náplní práce psychologa je podle vyhlášky 72/2005 Sb.:

- diagnostika při výukových a výchovných problémech
- depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu
- předběžné poradenství a diagnostika překážek ke vzdělání
- spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)
- práce a závěry vyšetření PPP při rozvíjení specifických kognitivních dovedností
-koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními
- spolupráce s pedagogy při stanovování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka
- spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací
- podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání
- řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy
- podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování
- participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému