ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SLEZSKÁ OSTRAVA PĚŠÍ 1
příspěvková organizace

Základní škola Pěší 1

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace je menší základní školou rodinného typu s pozitivním vnitřním klimatem a estetickými interiéry školních budov. Sdružuje základní školu, školní družinu a školní výdejnu stravy.

Aktuálně
Organizace výuky od 17. 5. 2021
publikováno: 12.05.2021

Organizace výuky od 17. 5. 2021

celý 1. stupeň -  prezenční způsob výuky

9. ročník - prezenční způsob výuky dle daného rozvrhu

6., 7., 8. ročník  - distanční způsob výuky

logo.png
Beseda pro rodiče o tom, co je to kyberšikana a jak ji řešit
publikováno: 12.05.2021

Beseda pro rodiče o tom, co je to kyberšikana a jak ji řešit

Beseda se uskuteční v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Beseda bude probíhat v rámci MIcrosoft Teams, v případě zájmu kontaktujte školní metodičku ICT Mgr. Jana Šmahajová-Lepíková jana.lepikova@zspesi.cz

pozvánka :

Workshopy_pro_rodice_ZS-Pesi_13-05-2021 (1).pdf

více o projektech města v oblasti vzdělávání na:

https://talentova.cz/

vzdelavani-jpg-.jpg
Organizace výuky od 10. 5. 2021
publikováno: 05.05.2021

I.stupeň

pravidelné střídání prezenční a distanční výuky - beze změn

testování 1x týdně v pondělí

II. stupeň

pravidelné střídání prezenční a distanční výuky

10. 5. - 14. 5.     6.,7.,8. ročník - prezenční forma výuky dle daného rozvrhu

                          9. ročník distanční forma výuky dle rozvrhu, který jim bude sdělen

                          přes Microsof Teams

17. 5. - 21. 5.     6.,7.,8. ročník - distanční forma výuky, rozvrh bude sdělen v týdnu

                          od 10. 5.  při prezenční výuce

                         9. ročník  - prezenční forma výuky dle daného rozvrhu

testování 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

žáci, kteří se z důvodu nepřítomnosti nebudou testovat v daný den, budou se testovat v den příchodu do školy

žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky si obědy musí rezervovat sami

žáci jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve vnitřních prostorech budov školy

 


 

 

 

logo.png
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2021/2022
publikováno: 03.05.2021
logo.png
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTUP ŽÁKŮ K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
publikováno: 08.04.2021
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat  žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4