Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce 9. ročníků

(po případě žáky, kteří mají zájem o víceletá gymnázia)


Online prezentace středních škol bude v našem kraji probíhat ve dnech
18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu
veletrh-skol.msk.cz, který bude veřejnosti zpřístupněn od pátku 15. ledna 2021.