V týdnu 5.10. až 9.10. jsme se ve školní družině zabývali tématikou zaměřenou na hrady a zámky. V pondělí měly děti přinést do ŠD referát na téma JAKÝ ZÁMEK ČI HRAD JSEM S RODIČI NEBO PRARODIČI NAVŠTÍVIL, co se mi líbilo a k tomu nějaký obrázek, pohlednici, magnetku, fotografii. Po celý týden jsme plnili úkoly s touto tématikou a ve čtvrtek jsme navštívili nám nejbližší Slezskoostravský hrad. Počasí nám přálo, cestu na hrad jsme zvolili procházkou přes Komenského sady. Celý týden byl bodován a děti pak čekaly diplomky a drobné odměny.