Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení nově tedy včetně učeben . Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Pro žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol toto opatření neplatí. Stále,  ale platí povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách