- výstava se skutečným vybavením dopravní policie a hasičského záchranného sboru.

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili 24.2. Svět techniky, aby zhlédli blok přednášek a komentovaných prohlídek vybavení dopravní policie včetně policejní výstroje a výzbroje a také hasičského výjezdového vozu i jeho vnitřního vybavení.
Cílem bylo upozornit žáky na důležitost péče o vlastní bezpečnost v silničním provozu a to nejen na cestách, ale i na chodnících.  Program také posloužil jako inspirace pro volbu povolání.

Mgr. Hana Kuřilová, Ing. Ilja Kaszubová