Svět techniky Dolní Vítkovice

 

Ve středu 29.1. jsme navštívili velmi zajímavou a podnětnou akci. Žáci  8.A, 8.B a 9. třídy měli možnost setkat se s nejrůznějšími profesemi, zejména těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka. Jednotlivá povolání představují lidé, kteří je skutečně vykonávají. Kromě toho v prostorách expozic Světa techniky jsou rozmístěny stánky podniků a institucí, které příslušné profese zaměstnávají. Kromě toho si žáci mohli vyzkoušet některé činnosti, které k daným profesím patří. Také si mohli v praxi ověřit své znalosti z výuky fyziky nebo přírodopisu. Nejvíce zaujaly elektromagnetické pokusy, modely generátoru nebo robotizované modely, závodnické dráhy, pokusy s optickými jevy a modelové simulace zatmění Slunce a Měsíce. Velký zájem vzbudily také simulace ze života zvířat, například jak někteří tvorové vidí, interaktivní hry s ekologickou tématikou, skládání modelů lidského těla nebo ukázky ze světa rostlin. Velmi kvalitní a rozsáhlá akce určitě naše žáky obohatila a měla u nich velký úspěch.

 

Dana Holubová, Ilja Kaszubová, Hana Kuřilová