Moji milí deváťáci (kteří jste končili v červnu 2019), chtěla bych vám touto cestou popřát v novém šk.r.2019/20 mnoho pohody a úspěchů ve vašem dalším studiu a poděkovat vám za vše, co jsem s vámi prožila. Jak jsme se vzdělávali, radovali, bojovali, pochopili, soutěžili, vítězili i prohrávali, nařehtali, zavýletovali, vyznamenáni byli,nikdo nepropadli a ještě si i (za)malovali (teda hlavně Nicol Luptáková a to ještě i o prázdninách – viz foto)…..prostě řečeno obohatili se navzájem. S LÁSKOU vaše „bývalá „ třídní učitelka Kaszub