Ozdravný pobyt ZŠ Pěší v Jeseníkách

Ve dnech od 10.3 do 17. 3. 2019 pobývalo 37 dětí ze ZŠ Pěší na ozdravném pobytu na Malé Morávce v Jeseníkách. Tato prospěšná akce se realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy. Rada města rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším.

Žáci a jejich pedagogický dozor se ubytovali v hotelu Neptun, který zajistil kvalitní stravu a pitný režim. Na každý den byl pro děti připraven bohatý program. První týden byl ve znamení zimních sportů, a to především lyžování a jízdy na snowboardu. Skibus denně odvážel děti do areálu Karlov pod Pradědem, kde se pod vedením zkušených instruktorů učily nebo zdokonalovaly ve svém sportovním umění. Vítaným zpestřením byl výlet do aquacentra v Bruntále, kde si děti užily bazénu se slanou vodou a protiproudem, vířivky, tobogánu a aromatické parní sauny. Večery patřily hrám, soutěžím, ale i tanci a hudbě. Druhý týden byl zaměřen na turistiku a venkovní pohybové hry. Počasí přálo, a tak výlet na Praděd se stal opravdovým zážitkem. Dopoledne se žáci s učiteli věnovali výuce, která byla vedena projektovým vyučováním. V rámci toho žáci nastudovali divadelní hru, kterou poslední večer všem zahráli. S odpoledním programem pomáhali mladí animátoři. Ti zvolili jako celotýdenní téma - Olympiádu budoucnosti. Děti vytvořily družstva podle kontinentů a bojovaly v netradičních disciplínách. Mohly si tak vyzkoušet střelbu z luku, ze vzduchovky, vyrobit rakety, v lese šplhat po lanové dráze, použít své vědomosti, šikovnost i smysl pro kolektivní spolupráci. Zvítězily všechny děti, protože se zúčastnily, a tak sladká odměna neminula nikoho.

Ozdravný pobyt utekl jako voda a zanechal v dětech spoustu zážitků a hlavně společně strávených chvil uprostřed zdravé přírody.