Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo pasování druháčků na čtenáře. Tentokrát byli pozváni i rodiče žáků, aby s nimi prožili slavnostní odpoledne. Děti měly pro ně připravené krátké vystoupení v podobě básniček a písniček.

Po tomto pásmu za zvuku fanfáry nás navštívil král Ota I. se svou družinou. Při pasování dostal každý žáček krátký text ke čtení, aby králi dokázal, že si pasování zaslouží. Následně byl odměněn pamětní stuhou a listinou, krásnou knihou a čtenářským deníkem. Chtěli bychom poděkovat rodičům za úžasnou atmosféru. Také žákům 7. A třídy za ochotu a pomoc při celé akci.

Markéta Hlinková a Monika Koprovská