Dne 6.12., 17.12. 2018 jsme navštívili 9. a 8. třída matematické soutěže, pořádané Obchodní akademií v Mariánských Horách a Moravskoslezskou Obchodní akademií ve Slezské Ostravě. Kromě toho, že měli žáci možnost seznámit se s historií, prostorami škol a podiskutovat s jejími studenty a pedagogy, tak se zároveň účastnili velmi výborně připravených soutěží z finanční gramotnosti, matematické gramotnosti, z příprav na přijímací zkoušky a ze psaní na PC klávesnici všemi deseti. Byly to opravdu přínosná dopoledne pro naše žáky, kde si ověřili své znalosti, dovednosti, které získali na naší škole, v praxi a zároveň některé naše žáky to inspirovalo ke studiu právě na těchto školách. Kaszubová, Kuřilová