Dne 1.11.2018 jsme odjeli se 40 žáky na 14 denní ozdravný pobyt do Staré Vsi u Rýmařova. Ubytovali jsme se na chatě Orientka. Děti čekal bohatý program. Pod vedením instruktora skákaly na laně z věže, zdolaly lezeckou stěnu, prošly lanovým centrem, střílely z luku, vyzkoušely si bungee running, hrály army game, airsoft a strategické hry. K večeru nás čekal relax v bazénu. Navštívili jsme Pradědovu galerii, farmu ve Stránském, vylezli jsme na rozhlednu,opékali buřty a nechyběla stezka odvahy a diskotéka. Během procházek do okolních lesů jsme dýchali čistý vzduch a poznávali rostliny a houby.

 

Na tento ozdravný pobyt poskytlo příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutární město Ostrava!!!

Mgr. Kateřina Vykoukalová , Mgr. Jana Vedralová, Andrea Fojtková, Olga Černá