Absolventi ZŠ Pěší děkují vedení školy, které jim umožnilo dne 16. 11. 2018 prohlídku školy u příležitosti setkání po padesáti letech. Škola se velmi změnila, je krásně opravená a přestavená. My jsme chodili do tělocvičny 0,5 km, která byla v Sokolovně na Mexiku a do jídelny jsme to měli asi 1 km. Teď mají žáci jídelnu a krásnou tělocvičnu ve škole, učebny jsou pěkně vybavené a vše se změnilo téměř k nepoznání. Absolventi ZŠ přejí učitelům chytré a pozorné  žáky, kteří budou školu dobře reprezentovat a žákům skvělé učitele.

Mgr. Lenka  Veselá