MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A NÁSTUP ŽÁKŮ K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
publikováno: 08.04.2021

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat  žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

Od 12. 4. 2021 Nastupuje k prezenčnímu vzdělávání 1.2. a 3. třída. 4. 5 A. a 5.B třída distančně

od 19. 4. 20201 nastupuje k prezenční výuce 4. 5 A. a 5.B třída, 1.2. a 3. třída distančně

Termín pro objednání stravy na týden od 12. - 16. 04. 2021 - pátek 09. 04. 2021 do 11:00 hod.

od 12. 4. 2021 celý druhý stupeň distančně, dle stanoveného rozvrhu

Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

Testování se neúčastní žáci, kteří splní a doloží,

že a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče