V pátek 7.6. jsme přijali pozvání zúčastnit se soutěžního dopoledne na zdravotní škole Agel, která sídlí v nedalekém Koblově. V pětičlenných družstvech si naši žáci 8. třídy vyzkoušeli základy první pomoci,praktické dovednosti, které patří k práci zdravotní sestry, ale i vědomosti z biologie , přírodopisu a dokonce i literatury a angličtiny. Vše probíhalo v příjemném přátelském ovzduší této soukromé školy. A nejméně dvě žákyně se možná právě tady rozhodly pro povolání ve zdravotnictví a příští rok se stanou žákyněmi této školy.

Mgr. Hana Kuřilová

Nezvykle chladné dopoledne 15.5 . strávili žáci 8. třídy v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání ve firmě Cylinders Holding. Nejprve nás zástupkyně Vítkovické střední školy informovala o učebních i studijních oborech , které právě tato firma hojně využívá. Poté následovala přednáška o 190 leté historii firmy, o její současné výrobě a uplatnění na světovém trhu. Nejzajímavější částí byla exkurze přímo v provozech na výrobu ocelových a protlačovaných lahví. Na vlastní oči si žáci prohlédli výrobní haly i proces samotné výroby. Možná, že právě jeden z nich se v budoucnu stane zaměstnancem firmy Cylinders Holding.

Mgr. Hana Kuřilová

Absolventi ZŠ Pěší děkují vedení školy, které jim umožnilo dne 16. 11. 2018 prohlídku školy u příležitosti setkání po padesáti letech. Škola se velmi změnila, je krásně opravená a přestavená. My jsme chodili do tělocvičny 0,5 km, která byla v Sokolovně na Mexiku a do jídelny jsme to měli asi 1 km. Teď mají žáci jídelnu a krásnou tělocvičnu ve škole, učebny jsou pěkně vybavené a vše se změnilo téměř k nepoznání. Absolventi ZŠ přejí učitelům chytré a pozorné  žáky, kteří budou školu dobře reprezentovat a žákům skvělé učitele.

Mgr. Lenka  Veselá

Procházku lokalitou jsme rozdělili do tří okruhů. Žáci mohli vidět ucelenou dřevěnou městskou zástavbu, roubené domy z konce 18. století. Navštívili jsme nejbližší krasovou oblast se zajímavou faunou a flórou vápencové oblasti. Nejvíce zaujala Jeskyně Šipka a svah Kotouč – původně krápníková jeskyně, kde Karel Jaroslav Maška nalezl u výklenku chodby Jezevčí díra v popelu ohniště asi 1,4 m hluboko zlomek spodní čelisti neandertálského dítěte.

Dne 6.6. se uskutečnilo další kolo Kontinentálního poháru v rámci projektu „Ostrava fandí kontinentům“. Osm vybraných žáků tak zažilo úžasnou atmosféru Městského stadionu ve Vítkovicích. Zároveň porovnali svou rychlost se soupeři z ostatních škol ve štafetovém běhu na 8x300 metrů. Kromě štafety na všechny čekal bohatý doprovodný program - fotokoutek, malování na obličej, autogramiáda ambasadorů a další nesoutěžní disciplíny. Do superfinále se nám nakonec nepodařilo postoupit. Přesto jsme rádi, že jsme byli součástí tohoto velkého závodu.

Petra Horehleďová

26.3. proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan – zúčastnili se všechny třídy I. a II. stupně.

5.4. proběhla u nás další matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 5 - až 9.tříd.

17.4. proběhla MO  na úrovni krajského kola na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě. Předtím se uskutečnila matematická olympiáda na naší škole pro žáky od 6. do 9.tříd, postoupili pouze žáci 7. a 8. třídy)

23.4. 9. třída se účastnila soutěže „Zlepši si techniku“ na VŠB-TU v Ostravě-Porubě.

7.5. 8. a 9. třída se účastnily přednášky „Záhady temné hmoty“  v Planetáriu  VŠB-TU v Ostravě-Porubě.

10.5. proběhly  v rámci výuky fyziky 2  přednášky „O Vesmíru“ na naší škole pro 9. třídu, přednášejícím byl  pan  Ing. Kaszuba.

Zapsala Ing.Kaszubová, uč.M,F

Srdečně zveme všechny rodiče, rodinné příslušníky, přátelé školy, bývalé žáky i pedagogy, místní i přespolní na náš již tradiční Vánoční jarmark ! 5.12.2017 v 16.30 se na Vás těšíme v tělocvičně školy, kde proběhne krátký úvodní program. A pak se již můžete odebrat do jednotlivých tříd na nákup drobných vánočních dárečků, které vyrobily děti s pomocí svých učitelek. Nebude chybět občerstvení, koledy , vánoční atmosféra a dobrá nálada.

 

 

Více článků...