Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo pasování druháčků na čtenáře. Tentokrát byli pozváni i rodiče žáků, aby s nimi prožili slavnostní odpoledne. Děti měly pro ně připravené krátké vystoupení v podobě básniček a písniček.

Po tomto pásmu za zvuku fanfáry nás navštívil král Ota I. se svou družinou. Při pasování dostal každý žáček krátký text ke čtení, aby králi dokázal, že si pasování zaslouží. Následně byl odměněn pamětní stuhou a listinou, krásnou knihou a čtenářským deníkem. Chtěli bychom poděkovat rodičům za úžasnou atmosféru. Také žákům 7. A třídy za ochotu a pomoc při celé akci.

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

Dne 8. 10. 2018 proběhla s žáky 9. třídy návštěva na  VŠB TU v Ostravě-Porubě, kde jsme se účastnili přednášky na téma „Programování fyzikálních vzorců pro praktické využití v oboru hydrogeologie", dále jsme shlédli uměleckou vernisáž na téma „Propojení přírody a následků těžkého průmyslu".

Následně na to jsme dne 8.11. opětovně navštívili s deváťáky expozice jednotlivých kateder VŠB -TU  v rámci projektu „Zlepši si techniku". Aktivně jsme se zapojili do soutěže projektu a shlédli přednášku s názornými pokusy v aule na téma „Třaskavé látky, teorie a praxe".

Dne 7.5. pozvala paní ředitelka MŠ Zámostní děti 2.B ZŠ Pěší k saunování v nově otevřené sauně v této MŠ. Děti si měly možnost vyzkoušet, co to vlastně saunování je. Po vychladnutí a občerstvení si v hezkém slunečném dni na zahradě MŠ zasportovaly, pohrály a nakonec prošly místní naučnou stezku. Všem dětem se dopolední program velice líbil. Dík patří paní ředitelce, PhDr. Jarmile Chlopkové, za zorganizování této akce.
Mgr. Miroslava Faldynová, třídní uč. 2.B

 

 

 

V pátek 9. března šli prvňáčci do knihovny, kde na ně čekaly čarodějnice, aby je pasovaly na čtenáře. Děti zdarma dostaly průkaz čtenáře a malou odměnu. Také se seznámily s prostředím knihovny, kde se jim moc líbilo a už se těšily, až si půjčí svou první knihu.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

V pondělí 18. 12. se prvňáčci dočkali dlouho očekávané akce "Pasování na písaře a spaní ve škole". Těšili se i zájemci z řad šesťáků, kteří pomohli s organizací. Ti se sešli již dříve a nachystali stezku odvahy. V 17 hodin se začali scházet děti z první třídy a nachystali si své "pelíšky" ke spaní. Když se setmělo, čekala je strašidelná stezka odvahy po celé škole. Plnili úkoly od školních strašidýlek.

Po večeři přišly za dětmi víly a začalo slavnostní pasování. Kromě šerpy dostal každý žáček i své první vysněné pero.

Po pasování jsme si udělali černou hodinku při svíčkách a zahráli hru ve tmě. Na závěr si děvčata z šesté třídy připravila malý taneček. A poté si již všichni prvňáčci zalezli do spacáků a poslechli si pohádku na dobrou noc.

 

Mgr. Markéta Hlinková, Monika Koprovská, Olga Černá

Vybrat tu správnou střední školu je teď pro "deváťáky" prioritou. Abychom jim rozhodování ulehčili, poskytujeme informace, zveme zástupce středních škol na besedy, navštěvujeme IPS, výstavu Vysokoškolák, středoškolák, učeň, účastníme se soutěže Řemeslo má zlaté dno  a také vyrážíme na exkurze přímo na střední školy. Tak jako 13.12. kdy jsme navštívili Vítkovickou střední školu. Dostali jsme spoustu užitečných informací a byli přímo v dílnách, kde provozují praxi studenti výučních i maturitních oborů. A jako každý rok si pár "deváťáků" oddechlo, protože teď už mají vybráno, přihlášku podají právě sem. Tak ať je to pro ně ta správná volba !

Mgr. Hana Kuřilová

Žáci 4. třídy se 31. října proměnili v příšery a strašidla. Vyzkoušeli si kouzlení, ochutnali děsivé jídlo a nápoje. Učili se pavučinovou násobilku, vyráběli duchy, nechyběl běhací diktát a pověst o Jackovi. Celý den se čtvrťákům líbil, určitě si zase rádi vyzkoušejí netradiční výuku.

Mgr. Kateřina Vykoukalová

V rámci spolupráce mezi základními a mateřskými školami,byli žáci 1.B ZŠ Pěší, pod vedením třídní učitelky M.Faldynové, pozváni paní ředitelkou MŠ Zámostní J.Chlopkovou, k prověření si svých znalostí a dovedností v dopravní výchově na nově otevřeném dopravním hřišti v této MŠ. Akce se uskutečnila v úterý 20.6.2017.

Žáci první třídy si zopakovali dopravní značení, dostali zapůjčené ochranné prvky, koloběžky, odrážedla, čtyřkolku a autíčka. Pak vyrazili na značené cesty na zmíněném hřišti a pokoušeli se je zdolat bez nehod.

Dětem se akce velice líbila a na oplátku pozvaly děti z MŠ na návštěvu své školy v září následujícího školního roku.

Dík patří paní ředitelce Chlopkové za realizaci této akce.


Dne 25.4.2017  jsme se zúčastnili my žáci 9. třídy společně s paní učitelkou Kaszubovou akce nadačního fondu NABLA na Den Země v Ostravě – Porubě na Hlavní třídě. Šlo o akci velkého programového rozsahu pro žáky základních a středních škol se zaměřením na technické předměty, jakými jsou fyzika a chemie. Žáci si zde sami prezentovali své vlastní pokusy. O nadaci NABLA je známo, že podporuje finančně nadané žáky ze sociálně slabších rodin, aby všechny nadané děti měly šanci studovat. S dalšími zajímavými nabídkami přišly i jiné firmy, nás však zaujaly programy VŠB TU Ostrava, které měly široký záběr od astronomie přes zdravou výživu, hry až po sportovní kola, bicykly a elektromobily.

I.Kaszubová

 alt

Žáci naší školy se opět zúčastnili preventivního projektu pořádaného Ostravskou Univerzitou, tentokrát na téma "Nenechme se lapit do sociální sítě". Tým deseti žáků byl schopen prezentovat své znalosti o moderních sociálních sítích, jejich výhodách, ale hlavně rizicích, nejprve svým mladším spolužákům ve školním kole.

Družstvo ve složení Tereza Česlíková, Pavla Lišková, Lucie Valničková,Tomáš Kozák, Honza Zdražil, Jozef Žlebek, Daniel Kaloča se se svým projektem dostalo až do finále. Na univerzitní půdě, před porotou, složenou z vysokoškolských pedagogů a vysokoškolských studentů, znovu předvedli výbornou týmovou práci, umění samostatného vystupování a obrovskou schopnost kreativity.

Akademická porota vyhodnotila družstvo ZŠ Pěší jako třetí ze sedmi ostravských škol. Za třetí místo dostal tým malou odměnu, drobné dárečky a také možnost projít si budovu Ostravské Univerzity.

Touto formou bych chtěla všem žákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a také za čas věnovaný tomuto projektu.

Mgr. Hana Stará

alt 

Po roce nám opět nastalo oblíbené a již tradiční spaní ve škole. Pelíškování proběhlo 27.11.2014. Zahájeno bylo společným pečením cukroví, následovala ochutnávka a balení výslužky rodičům. Po svačince si děti zasoutěžily a zatančily. Ve večerních hodinách si pochutnaly na pizze. A na závěr byla pro děti připravena stezka odvahy.

Samozřejmě nemohla chybět pohádka na dobrou noc, písnička a políbení na čelíčko.

Kromě hezkých zážitků získaly děti spoustu sladkých odměn, diplom a svítící náramky, se kterými pak spokojeně usínaly.

Mgr. Pánková Renáta a Mgr. Vykoukalová Kateřina

Více článků...