Dvoudenní dobrodružství naší třídy započalo ve čtvrtek 13. 6. cestou vlakem na Štramberk.

Počáteční výšlap do kopce uběhl rychle, protože děti byly ještě plny síly a energie:) Ze Štramberské trúby se nám naskytl nádherný výhled na okolní krajinu. Druhým zastaveníčkem pro nás byla jeskyně Šipka. Jeskyni děti důkladně prozkoumaly a s paní asistentkou jsme se nestačily divit, co všechno tam uviděly - kousek ruky, zub či kosti :)))))

Nad jeskyní, kde bylo velice příjemně, si děti zahrály různé hry a poobědvali dobroty, které jim maminky přichystaly.

 

 

 

Z jeskyně nás čekala náročná cesta do Kopřivnice. Tam jsme navštívili Technické muzeum Tatry. Stará auta se nám líbila natolik, že se u všech chtěly děti vyfotit.

Zpáteční cesta vlakem uběhla rychle a než jsme se nadáli, byli jsme opět v Ostravě. Z trolejbusu děti skoro utíkaly, protože se těšily, až se "ubytují" ve stanech. Chystání pelíšků si náležitě užily, ale hlad je ze stanů vyhnal na večeři.

Se setměním jsme šli prozkoumat okolní les a hledat v něm zapomenuté bludičky. To se již setmělo úplně a s malinkým strachem jsme je přece jenom našli. Šťastní a vyčerpaní jsme zalezli do svých stanů a nechali si zdát hezké sny.

 

Posledním letošním zastavením na cestě poznání  byla v pátek halda Ema. Děti znovu překonaly samy sebe. Ke škole jsme přišli unavení, špinaví, šťastní a plni nezapomenutelných zážitků.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

 

 

V úterý 21. 5. se již před sedmou hodinou druháčci vydali na další dobrodružnou cestu za poznáním naší přírody. Čekal nás ekologický výukový program na statku a exkurze ve vagonářském muzeu na zámku.

Komentovaná interaktivní prohlídka statku začala ve stáji, kde si děti hladily králíčky, morčátka a koně. Dozvěděly se základní informace o chovných druzích zvířat včetně jejich potřeb a možnosti soužití s lidmi.

Venku na nás čekaly ovce, jehňata a kůzlata, která měly děti možnost nakrmit a pohladit si. Na statku jsme také viděli berana, oslíka, poníky a minikoně.

Na závěr si děti vyzkoušely jednoduché činnosti na statku - hřebelcování a čištění boxu pro koně.

Po programu na statku jsme se přesunuli o kousek dále na zámek do vagonářského muzea. To sídlí ve věžovité části zámku a je to jediné muzeum v ČR zaznamenávající vagonovou výrobu.

Seznámili jsme se v něm s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Nejvíce děti udivily koněspřežné dráhy. Z oken se nám nabídl krásný výhled na panorama Beskyd.

Na závěr děti uchvátila funkční modelová dráha se dvěma okruhy kolejiště. Na památku si děti zakoupily drobné upomínkové předměty a na zpáteční cestě ke vlaku nesměla chybět zmrzlina a nanuk :)

Druhý den ve škole jsme si ve skupinkách formou kvízu připomněli, co jsme všechno zažili a děti nakreslily krásné obrázky.

Odměnou jim byla koňská placka z Jarošova statku a malá sladkost.

Závěrem bych chtěla děti pochválit za jejich vzorné chování a zároveň poděkovat rodičům, že respektují, aby neměly s sebou mobilní telefony, ale raději komunikovaly, upevňovaly kamarádské vztahy a všímaly si přírody kolem sebe.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

 

 

V úterý 7. 5. pořádal Český atletický svaz již 6. ročník štafetového poháru pro žáky a žákyně 1. stupně. Naši školu reprezentovalo 16 žáků, kteří postupně běželi štafetu mladších, starších a smíšených družstev. Ve volných chvílích si vyzkoušeli doplňkové disciplíny - hod medicinbalem a skok daleký.

Celá soutěž se nesla v duchu fair play.  I když naši žáci nevyhráli, atmosféra celého dopoledne byla úžasná. Všichni se povzbuzovali, fandili a dodávali si odvahu.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

 

V pátek 29. 3. 2019 se uskutečnil již 19. ročník kouzelné pohádkové noci s Andersenem. V tento den se sešly děti v 18 zemích světa, aby si připomněly H. Ch. Andersena a jeho tvorbu. Druhým tématem bylo 70. výročí nakladatelství Albatros a připomenutí si jeho kmenových autorů - např. Eduarda Petišku, Františka Nepila, Ondřeje Sekoru a dalších.

Na tuto pohádkovou noc jsme děti motivovaly čtením Makového mužíčka a Ferdy Mravence. Ve třídě máme výstavu knih z nakladatelství Albatros, do kterých děti nahlížely během přestávek a ve čtenářských dílnách se i do některých začetly. Ve výtvarné výchově si vyzkoušely navrhnout a nakreslit obal na svou oblíbenou knihu.

Jak celá akce proběhla?

V jídelně byla připravena výstavka knih z nakladatelství Albatros, které slavilo 70. výročí svého vzniku. Některé děti se hned do knih začetly, jiné se dívaly na pohádku H. Ch. Andersena - Císařovy nové šaty.

Mezitím se starší kamarád s mladším vydali po škole hledat knihy s úkoly a následně spolu luštili křížovku z Albatrosu.

Když čtenářům vyhládlo, byla vyhlášena soutěž o nejzajímavější chlebíčky, na kterých si potom všichni pochutnali.

Po večeři starší čtenáři četli mladším. A ve svých pelíškách si na dobrou noc poslechli audio pohádku "Princezna na hrášku".

Po snídani dětem udělala radost kniha se záložkou, tužka a pamětní kartička.

Všichni jsme si celou akci moc užili a už se těšíme na další ročník:)

 

Markéta Hlinková, Kateřina Vykoukalová a Monika Koprovská

 

 

I v tomto školním roce pátá třída s p. uč. Vykoukalovou připravila pro své mladší spolužáky dopravní dopoledne. Formou obrázků, zábavných kvízů a křížovek si děti připomněly dopravní značky, dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat při krizových situacích, pravidla chování na chodníku a silnici. Dětem se líbila praktická část, ve které si vyzkoušely slalom na koloběžce a základy zdravovědy.

Páťáci si na závěr napsali test se společnou kontrolou.

Závěrem každý dostal malou odměnu v podobě reflexního přívěšku a nálepky. Za tyto ceny opět děkujeme Aktiv BESIPU a panu Lažovi za jejich zprostředkování.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Spaní ve škole je pro děti vždy velkým zážitkem. A zvláště pro malé prvňáčky, kteří svou první školní noc zažili 22. 2. 2019. Po důkladné přípravě svých pelíšků, proběhlo slavnostní „Pasování na písaře“, zakončené předáním diplomů. A pak vypukla ta správná večerní zábava, děti soutěžily a tančily na velké discoshow. Nadšeným a vyhládlým dětem přišly vhod výborné pizzy. Vrcholem pelíškování byla stezka odvahy, kterou připravili pro prvňáčky jejich starší kamarádi ze 6. třídy. Děkujeme! Spokojené a vydováděné děti se pak převlékly do pyžamek, vyčistily zoubky a zalezly do svých pelíšků. Pohádka na dobrou noc a ukolébavka nemohly chybět. Ráno už na děti čekala pestrá snídaně, o kterou se postaraly maminky. Při úklidu si děti nadšeně vyprávěly o svých nočních zážitcích. Tak zase za rok!
Mgr. Renáta Pánková, Mgr. Kateřina Vykoukalová

Dne 9.1.2019 proběhl na naší škole pro 2. – 5. třídu pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. Stejně jako posledně žáci druhého stupně, si i menší děti v průběhu jedné vyučovací hodiny zahrály různé hry pro podporu kvality kolektivu.

Děti měly např. skládat ve skupinkách složitou skládačku, která potrápila i ty nejbystřejší hlavičky. Také měly možnost vyjádřit druhým spolužákům nějakou pochvalu a předat jim Stužku přátelství, či spojit se klubíčkem se všemi spolužáky.

Žákům se hodina líbila a mohli si zkusit zase něco nového.

Mgr. Zuzana Ledvoňová

školní psycholožka

Ve dnech 17.12. a 19.12. proběhl na naší škole pro třídy druhého stupně pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. V průběhu jedné vyučovací hodiny si každá třída vyzkoušela hry a další aktivity zaměřené na hlubší poznání spolužáků a podporu dobrých vztahů. Většině dětí se program líbil, bavili se a mnozí říkali, že se o spolužácích dověděli něco, co ještě nevěděli.
Mgr. Zuzana Ledvoňová
školní psycholožka

Dne 6.12., 17.12. 2018 jsme navštívili 9. a 8. třída matematické soutěže, pořádané Obchodní akademií v Mariánských Horách a Moravskoslezskou Obchodní akademií ve Slezské Ostravě. Kromě toho, že měli žáci možnost seznámit se s historií, prostorami škol a podiskutovat s jejími studenty a pedagogy, tak se zároveň účastnili velmi výborně připravených soutěží z finanční gramotnosti, matematické gramotnosti, z příprav na přijímací zkoušky a ze psaní na PC klávesnici všemi deseti. Byly to opravdu přínosná dopoledne pro naše žáky, kde si ověřili své znalosti, dovednosti, které získali na naší škole, v praxi a zároveň některé naše žáky to inspirovalo ke studiu právě na těchto školách. Kaszubová, Kuřilová

V pátek 16.11.2018 nás ve škole navštívila zvířátka pod dohledem paní majitelky Kulawiak z chovatelské stanice ALFA.

Přivezla nám ukázat speciálně vycvičenou KOLII Lasie, dvě ČINČILY a AGAMU. Děti se zájmem poslouchaly vyprávění o životě a chování těchto zvířátek. Dozvěděly se spoustu informací. Největším zážitkem byl pro děti fyzický kontakt. S radostí přinesly zvířátkům dary a celou akci si užily.

Tato akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava v rámci projektu Brzy budu školákem.

V úterý 11. 12. se sešli nejlepší češtináři 8. a 9. třídy, aby se utkali ve znalostech českého jazyka. Za 9. třídu to byli Lenka Kozáková, Aneta Michalíková, Kevin Děcký a Nikola Luptáková, za 8. třídu Barbora Kosťová a Aneta Chudobová. Výsledky byly velmi těsné. Školní kolo olympiády vyhrála Barbora Kosťová, na 2. místě se umístil Kevin Děcký. Oba postupují do okresního kola. Jako třetí skončila Aneta Chudobová, která se stává náhradnicí do okresního kola. Všem děkuji za příkladný přístup, poctivou práci a snahu. Vítězům blahopřeji!

 

Mgr.Hana Kuřilová

Na podvečer 4. prosince připravila Základní škola Pěší již tradiční vánoční jarmark. O slavnostní zahájení se postarali prvňáčci svým milým vystoupením, které navodilo tu pravou vánoční atmosféru. Jarmark byl sponzorován statutárním městem Ostrava, a tak jsme mohli nakoupit materiál na výrobu drobných dárečků, které si návštěvníci měli možnost odnést domů. Dárky si mohli rodiče a hosté také vyrobit sami ve vánočních dílnách. Velký zájem vyvolala výroba dárečků mezi dětmi z mateřských školek a jejich rodiči. S těmi nejmenšími spolupracujeme celoročně, a tak nás potěšil jejich zájem. Náš jarmark navštívil pan starosta Richard Vereš a místostarostové paní Dagmar Macháčková a pan Vladimír Lyčka. Velmi si jejich návštěvy vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Za pěkné fotografie děkujeme panu Vojtěchu Bartovi.

Ještě než začaly vrcholit přípravy na Vánoce, uspořádala naše základní škola sportovní dopoledne pro děti z místních MŠ. Účast byla opravdu velká. Děti mohly projevit svůj talent v různých sportovních disciplínách, které prověřily jejich odvahu a pohybovou všestrannost. Mezi nejoblíbenější patřil přechod kladiny a jízda na koloběžkách. Každý předškolák si za svůj výkon odnesl medaili a nějakou tu sladkou odměnu. Sportovní dopoledne se opravdu vydařilo. Především díky skvělé atmosféře. Škola mohla sportovní dopoledne připravit hlavně díky dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

Dne 1.11.2018 jsme odjeli se 40 žáky na 14 denní ozdravný pobyt do Staré Vsi u Rýmařova. Ubytovali jsme se na chatě Orientka. Děti čekal bohatý program. Pod vedením instruktora skákaly na laně z věže, zdolaly lezeckou stěnu, prošly lanovým centrem, střílely z luku, vyzkoušely si bungee running, hrály army game, airsoft a strategické hry. K večeru nás čekal relax v bazénu. Navštívili jsme Pradědovu galerii, farmu ve Stránském, vylezli jsme na rozhlednu,opékali buřty a nechyběla stezka odvahy a diskotéka. Během procházek do okolních lesů jsme dýchali čistý vzduch a poznávali rostliny a houby.

 

Na tento ozdravný pobyt poskytlo příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutární město Ostrava!!!

Mgr. Kateřina Vykoukalová , Mgr. Jana Vedralová, Andrea Fojtková, Olga Černá

 

Na úterý 27. 11. 2018 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Důvodem je plánovaná odstávka dodávky vody. Na základě zjišťování zájmu rodičů bude po dobu ředitelského volna školní družina v provozu. Školní výdejna stravy v provozu nebude, jelikož bude zastaven přívod vody v celém objektu školy.

 

 

V pondělí 17. 9. vyrazila skupinka dvaceti dětí na adaptační pobyt. Po jízdě vlakem a autobusem nás čekal výšlap na Slavíč. Po prvních dvou kilometrech strmého stoupání nás uchvátil pohled na Beskydy. Další čtyři kilometry jsme šli poklidným tempem lesem po hřebeni. Na Slavíči už nás čekal výborný oběd. Po ubytování se a seznámení s okolím děti čekala stezka odvahy při svíčkách. Všechny odvážlivce překvapila nádherná noční obloha. Děti se seznámily s některými souhvězdími, viděly i planetu Mars, Mléčnou dráhu a družice.

V úterý dopoledne na děti čekala vědomostní hra v lese. Po jejím úspěšném splnění se vydaly hledat poklad. Ten byl s radostí nalezen a spravedlivě rozdělen. Odpoledne nás čekala túra na chatu Kamenitý. Během cesty a na louce u chaty jsme si zahráli různé hry. Pojmenovávali si stromy, plody, ukázali mraveniště a povídali si o životě mravenců.

Po večeři se všichni moc těšili na pyžamovou party a myslím si, že si ji náležitě užili.

Ve středu před polednem jsme se vydali na cestu domů.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Tak, jako každý rok, jsme i letos uspořádali pro naše žáky turistický kurz. S nadšením se přihlásilo 29 dětí. V pondělí 28.5. jsme tak vyrazili na 4 dny směr Jeseníky. Ubytování bylo zajištěno na chatě Zátiší v Karlově pod Pradědem. Odpoledne jsme se vydali na „krátkou“ procházku po okolí a večer samozřejmě nechyběl táborák, během kterého probíhala stezka odvahy. Tu pro své spolužáky připravili žáci 9. třídy. Následující den jsme se probudili do krásného slunečného počasí. Odhodlaným krokem jsme vyrazili na Praděd. Cesta byla dlouhá a pro některé snad i nekonečná. Nabalené řízky, na kterých jsme si pak pochutnali, vykouzlili ale zase všem úsměv a vrátili energii. Po příjezdu z celodenního výletu zpátky na chatu, jsme si ještě opekli špekáčky a hurá na kutě. Příštího dne dopoledne jsme jen tak relaxovali u chaty, hráli badminton, stolní tenis, volejbal. Některým zbyla i síla zúčastnit se fotbalového turnaje. Orientační závod, který na žáky čekal odpoledne, zvládli nakonec všichni. I když pravdou je, že některým to trvalo o „trochu“ déle J Večer proběhlo vyhlášení a ocenění těch nejlepších a pak už nic nebránilo závěrečné diskotéce. Turistický kurz jsme si všichni užili, těšíme se příští rok na další!

Petra Horehleďová

 

 

Ve čtvrtek 3. května se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili štafetového běhu na Základní škole Porubská. Čekala na nás krásná běžecká dráha s profesionálními rozhodčími. Čekaly na ně i doplňkové disciplíny - skok z místa a hod medicinbalem. Většina dětí si takový závod vyzkoušela poprvé a určitě si ho moc užila. Sice jsme nedostali medaile, ale naučili jsme se podporovat jeden druhého. Už se těšíme na další ročník. Žáci si dali předsevzetí, že budou více trénovat:)

Za reprezentaci děkujeme Danielu Strbačkovi a Válkovi, Petru Buroňovi, Elišce, Dorotce, Matějovi, Terezce a Kateřině ze třídy 3. A, Tomášovi, Erikovi, Aničce a Karolíne ze 4. třídy a Vendule, Michaele, Ondrovi a Michalovi z 5. třídy.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

Letošní školní rok 2017/18 ukončilo povinnou školní docházku celkem 25 žáků – 22 z 9. třídy, 2 z 8.třídy  a 1 ze 7. třídy . Po 1. kole bylo na střední školy přijato 88 % žáků, po 2. kole již všichni. Na maturitní obory půjde studovat 55% žáků.  U jednotných přijímacích zkoušek byli naši žáci velmi úspěšní, někteří  se umístili  v prvních desítkách, jeden žák dokonce obsadil 1. místo. Zúročili tak nejen poctivou přípravu na zkoušky v hodinách matematiky a českého jazyka, ale i svou práci během celé školní docházky. Doufáme, že zvolené obory, jak maturitní, tak zakončené výučním listem, naši žáci úspěšně dokončí a ve vzdělávání snad budou i pokračovat.

 

Mgr. Hana Kuřilová

Milí rodiče,

naše škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". Tuto celostátní kampaň zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní knihovna ČR a Dětský fond OSN UNICEF.

Posláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť, představivost a učí myšlení. Také utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Rodiče, čtěte proto dětem dvacet minut každý den! I my ve škole si čteme společně knihy a povídáme si o nich. Starší spolužáci chodí občas do hodiny čtení předčítat mladším spolužákům. Do těchto hodin vkládáme čtenářské dílny, ve kterých si dítě čte knihu, kterou si samo vybralo a k této knize plní různé úkoly.

Zároveň jsme děti seznámily s projektem "Čtení pomáhá". Myšlenkou tohoto  projektu je, aby dítě přečetlo knihu z daného seznamu. Následně se zaregistruje na stránkách www.ctenipomaha.cz. Tam jej čeká test, za jehož úspěšné vyplnění dítě dostane kredit 50,-Kč, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Proto byla vyhlášena soutěž čtenářů a tříd celé školy o nejvíce získaných kreditů.

Rodiče, pomáhejte svým dětem, podporujte je ve čtení, udělejte si na své děti čas a přečtěte si společně hezkou knihu.

A co říci závěrem:

"Podaří-li se nám dítě přesvědčit, že i zdánlivě obyčejný svět černých písmenek na bílém papíře může být překvapivě barevný a vzrušující, ba dokonce interaktivní, máme vyhráno."

Michal Viewegh

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

 

Letos poprvé se naše škola zapojila do akce "Noc s Andersenem", která se konala 23. 3. Noc byla věnována Josefu Čapkovi a jeho knize "Povídání o pejskovi a kočičce". Dále autorovi dobrodružných knížek - Jaroslavu Foglarovi.

Akce se zúčastnily děti z první a šesté třídy. Byla pro ně připravena kočičí stezka, na které plnily 16 úkolů z knihy Josefa Čapka. Každý prvňáček si vybral svého patrona ze šesté třídy, který mu pomáhal v plnění úkolů. Děti, které momentálně neprocházely stezkou, se mohly dívat na animovanou pohádku v podání Karla Högra nebo poslouchat pohádku od H. Ch. Andersena, kterou četli žáci ze šesté třídy.

Jelikož byla noc zaměřena také na díla spisovatele Jaroslava Foglara, povídali jsme si o přátelství, kamarádství, vzájemné pomoci a podpoře. Dětem se moc líbilo, jak si hlavní hrdinové mohli plnit různé BOBŘÍKY. A proto si hned některé mohly vyzkoušet. Kdo z odvážlivců prošel tmavými chodbami školy a podepsal se na pergament, získal bobříka odvahy. A nebudete věřit, všichni to zvládli! S bobříkem mlčení to už tak jednoduché nebylo. Zvládli to pouze dva prvňáčci.

Na závěr noci šesťáci a prvňáci společně podepsali listinu, ve které si slíbili, že od této chvíle budou ti starší pomáhat mladším, budou jim vzorem a pomocníky v dalších letech strávených na této škole.

Největším zážitkem bylo, když jsme se všichni společně vydali schovat tuto listinu po tmě na půdu školy. Tam nás překvapil Kašpárek s kočičkou a liškou.

Myslím si, že všechny děti byly z této akce nadšené a moc se už těší na příští Noc s Andersenem.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Více článků...