Dne 9.1.2019 proběhl na naší škole pro 2. – 5. třídu pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. Stejně jako posledně žáci druhého stupně, si i menší děti v průběhu jedné vyučovací hodiny zahrály různé hry pro podporu kvality kolektivu.

Děti měly např. skládat ve skupinkách složitou skládačku, která potrápila i ty nejbystřejší hlavičky. Také měly možnost vyjádřit druhým spolužákům nějakou pochvalu a předat jim Stužku přátelství, či spojit se klubíčkem se všemi spolužáky.

Žákům se hodina líbila a mohli si zkusit zase něco nového.

Mgr. Zuzana Ledvoňová

školní psycholožka

Ve dnech 17.12. a 19.12. proběhl na naší škole pro třídy druhého stupně pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. V průběhu jedné vyučovací hodiny si každá třída vyzkoušela hry a další aktivity zaměřené na hlubší poznání spolužáků a podporu dobrých vztahů. Většině dětí se program líbil, bavili se a mnozí říkali, že se o spolužácích dověděli něco, co ještě nevěděli.
Mgr. Zuzana Ledvoňová
školní psycholožka

Dne 6.12., 17.12. 2018 jsme navštívili 9. a 8. třída matematické soutěže, pořádané Obchodní akademií v Mariánských Horách a Moravskoslezskou Obchodní akademií ve Slezské Ostravě. Kromě toho, že měli žáci možnost seznámit se s historií, prostorami škol a podiskutovat s jejími studenty a pedagogy, tak se zároveň účastnili velmi výborně připravených soutěží z finanční gramotnosti, matematické gramotnosti, z příprav na přijímací zkoušky a ze psaní na PC klávesnici všemi deseti. Byly to opravdu přínosná dopoledne pro naše žáky, kde si ověřili své znalosti, dovednosti, které získali na naší škole, v praxi a zároveň některé naše žáky to inspirovalo ke studiu právě na těchto školách. Kaszubová, Kuřilová

V pátek 16.11.2018 nás ve škole navštívila zvířátka pod dohledem paní majitelky Kulawiak z chovatelské stanice ALFA.

Přivezla nám ukázat speciálně vycvičenou KOLII Lasie, dvě ČINČILY a AGAMU. Děti se zájmem poslouchaly vyprávění o životě a chování těchto zvířátek. Dozvěděly se spoustu informací. Největším zážitkem byl pro děti fyzický kontakt. S radostí přinesly zvířátkům dary a celou akci si užily.

Tato akce byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava v rámci projektu Brzy budu školákem.

V úterý 11. 12. se sešli nejlepší češtináři 8. a 9. třídy, aby se utkali ve znalostech českého jazyka. Za 9. třídu to byli Lenka Kozáková, Aneta Michalíková, Kevin Děcký a Nikola Luptáková, za 8. třídu Barbora Kosťová a Aneta Chudobová. Výsledky byly velmi těsné. Školní kolo olympiády vyhrála Barbora Kosťová, na 2. místě se umístil Kevin Děcký. Oba postupují do okresního kola. Jako třetí skončila Aneta Chudobová, která se stává náhradnicí do okresního kola. Všem děkuji za příkladný přístup, poctivou práci a snahu. Vítězům blahopřeji!

 

Mgr.Hana Kuřilová

Na podvečer 4. prosince připravila Základní škola Pěší již tradiční vánoční jarmark. O slavnostní zahájení se postarali prvňáčci svým milým vystoupením, které navodilo tu pravou vánoční atmosféru. Jarmark byl sponzorován statutárním městem Ostrava, a tak jsme mohli nakoupit materiál na výrobu drobných dárečků, které si návštěvníci měli možnost odnést domů. Dárky si mohli rodiče a hosté také vyrobit sami ve vánočních dílnách. Velký zájem vyvolala výroba dárečků mezi dětmi z mateřských školek a jejich rodiči. S těmi nejmenšími spolupracujeme celoročně, a tak nás potěšil jejich zájem. Náš jarmark navštívil pan starosta Richard Vereš a místostarostové paní Dagmar Macháčková a pan Vladimír Lyčka. Velmi si jejich návštěvy vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Za pěkné fotografie děkujeme panu Vojtěchu Bartovi.

Ještě než začaly vrcholit přípravy na Vánoce, uspořádala naše základní škola sportovní dopoledne pro děti z místních MŠ. Účast byla opravdu velká. Děti mohly projevit svůj talent v různých sportovních disciplínách, které prověřily jejich odvahu a pohybovou všestrannost. Mezi nejoblíbenější patřil přechod kladiny a jízda na koloběžkách. Každý předškolák si za svůj výkon odnesl medaili a nějakou tu sladkou odměnu. Sportovní dopoledne se opravdu vydařilo. Především díky skvělé atmosféře. Škola mohla sportovní dopoledne připravit hlavně díky dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

Dne 1.11.2018 jsme odjeli se 40 žáky na 14 denní ozdravný pobyt do Staré Vsi u Rýmařova. Ubytovali jsme se na chatě Orientka. Děti čekal bohatý program. Pod vedením instruktora skákaly na laně z věže, zdolaly lezeckou stěnu, prošly lanovým centrem, střílely z luku, vyzkoušely si bungee running, hrály army game, airsoft a strategické hry. K večeru nás čekal relax v bazénu. Navštívili jsme Pradědovu galerii, farmu ve Stránském, vylezli jsme na rozhlednu,opékali buřty a nechyběla stezka odvahy a diskotéka. Během procházek do okolních lesů jsme dýchali čistý vzduch a poznávali rostliny a houby.

 

Na tento ozdravný pobyt poskytlo příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutární město Ostrava!!!

Mgr. Kateřina Vykoukalová , Mgr. Jana Vedralová, Andrea Fojtková, Olga Černá

 

Na úterý 27. 11. 2018 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Důvodem je plánovaná odstávka dodávky vody. Na základě zjišťování zájmu rodičů bude po dobu ředitelského volna školní družina v provozu. Školní výdejna stravy v provozu nebude, jelikož bude zastaven přívod vody v celém objektu školy.

 

 

V pondělí 17. 9. vyrazila skupinka dvaceti dětí na adaptační pobyt. Po jízdě vlakem a autobusem nás čekal výšlap na Slavíč. Po prvních dvou kilometrech strmého stoupání nás uchvátil pohled na Beskydy. Další čtyři kilometry jsme šli poklidným tempem lesem po hřebeni. Na Slavíči už nás čekal výborný oběd. Po ubytování se a seznámení s okolím děti čekala stezka odvahy při svíčkách. Všechny odvážlivce překvapila nádherná noční obloha. Děti se seznámily s některými souhvězdími, viděly i planetu Mars, Mléčnou dráhu a družice.

V úterý dopoledne na děti čekala vědomostní hra v lese. Po jejím úspěšném splnění se vydaly hledat poklad. Ten byl s radostí nalezen a spravedlivě rozdělen. Odpoledne nás čekala túra na chatu Kamenitý. Během cesty a na louce u chaty jsme si zahráli různé hry. Pojmenovávali si stromy, plody, ukázali mraveniště a povídali si o životě mravenců.

Po večeři se všichni moc těšili na pyžamovou party a myslím si, že si ji náležitě užili.

Ve středu před polednem jsme se vydali na cestu domů.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Tak, jako každý rok, jsme i letos uspořádali pro naše žáky turistický kurz. S nadšením se přihlásilo 29 dětí. V pondělí 28.5. jsme tak vyrazili na 4 dny směr Jeseníky. Ubytování bylo zajištěno na chatě Zátiší v Karlově pod Pradědem. Odpoledne jsme se vydali na „krátkou“ procházku po okolí a večer samozřejmě nechyběl táborák, během kterého probíhala stezka odvahy. Tu pro své spolužáky připravili žáci 9. třídy. Následující den jsme se probudili do krásného slunečného počasí. Odhodlaným krokem jsme vyrazili na Praděd. Cesta byla dlouhá a pro některé snad i nekonečná. Nabalené řízky, na kterých jsme si pak pochutnali, vykouzlili ale zase všem úsměv a vrátili energii. Po příjezdu z celodenního výletu zpátky na chatu, jsme si ještě opekli špekáčky a hurá na kutě. Příštího dne dopoledne jsme jen tak relaxovali u chaty, hráli badminton, stolní tenis, volejbal. Některým zbyla i síla zúčastnit se fotbalového turnaje. Orientační závod, který na žáky čekal odpoledne, zvládli nakonec všichni. I když pravdou je, že některým to trvalo o „trochu“ déle J Večer proběhlo vyhlášení a ocenění těch nejlepších a pak už nic nebránilo závěrečné diskotéce. Turistický kurz jsme si všichni užili, těšíme se příští rok na další!

Petra Horehleďová

 

 

Ve čtvrtek 3. května se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili štafetového běhu na Základní škole Porubská. Čekala na nás krásná běžecká dráha s profesionálními rozhodčími. Čekaly na ně i doplňkové disciplíny - skok z místa a hod medicinbalem. Většina dětí si takový závod vyzkoušela poprvé a určitě si ho moc užila. Sice jsme nedostali medaile, ale naučili jsme se podporovat jeden druhého. Už se těšíme na další ročník. Žáci si dali předsevzetí, že budou více trénovat:)

Za reprezentaci děkujeme Danielu Strbačkovi a Válkovi, Petru Buroňovi, Elišce, Dorotce, Matějovi, Terezce a Kateřině ze třídy 3. A, Tomášovi, Erikovi, Aničce a Karolíne ze 4. třídy a Vendule, Michaele, Ondrovi a Michalovi z 5. třídy.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

Letošní školní rok 2017/18 ukončilo povinnou školní docházku celkem 25 žáků – 22 z 9. třídy, 2 z 8.třídy  a 1 ze 7. třídy . Po 1. kole bylo na střední školy přijato 88 % žáků, po 2. kole již všichni. Na maturitní obory půjde studovat 55% žáků.  U jednotných přijímacích zkoušek byli naši žáci velmi úspěšní, někteří  se umístili  v prvních desítkách, jeden žák dokonce obsadil 1. místo. Zúročili tak nejen poctivou přípravu na zkoušky v hodinách matematiky a českého jazyka, ale i svou práci během celé školní docházky. Doufáme, že zvolené obory, jak maturitní, tak zakončené výučním listem, naši žáci úspěšně dokončí a ve vzdělávání snad budou i pokračovat.

 

Mgr. Hana Kuřilová

Milí rodiče,

naše škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". Tuto celostátní kampaň zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní knihovna ČR a Dětský fond OSN UNICEF.

Posláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť, představivost a učí myšlení. Také utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Rodiče, čtěte proto dětem dvacet minut každý den! I my ve škole si čteme společně knihy a povídáme si o nich. Starší spolužáci chodí občas do hodiny čtení předčítat mladším spolužákům. Do těchto hodin vkládáme čtenářské dílny, ve kterých si dítě čte knihu, kterou si samo vybralo a k této knize plní různé úkoly.

Zároveň jsme děti seznámily s projektem "Čtení pomáhá". Myšlenkou tohoto  projektu je, aby dítě přečetlo knihu z daného seznamu. Následně se zaregistruje na stránkách www.ctenipomaha.cz. Tam jej čeká test, za jehož úspěšné vyplnění dítě dostane kredit 50,-Kč, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Proto byla vyhlášena soutěž čtenářů a tříd celé školy o nejvíce získaných kreditů.

Rodiče, pomáhejte svým dětem, podporujte je ve čtení, udělejte si na své děti čas a přečtěte si společně hezkou knihu.

A co říci závěrem:

"Podaří-li se nám dítě přesvědčit, že i zdánlivě obyčejný svět černých písmenek na bílém papíře může být překvapivě barevný a vzrušující, ba dokonce interaktivní, máme vyhráno."

Michal Viewegh

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

 

Letos poprvé se naše škola zapojila do akce "Noc s Andersenem", která se konala 23. 3. Noc byla věnována Josefu Čapkovi a jeho knize "Povídání o pejskovi a kočičce". Dále autorovi dobrodružných knížek - Jaroslavu Foglarovi.

Akce se zúčastnily děti z první a šesté třídy. Byla pro ně připravena kočičí stezka, na které plnily 16 úkolů z knihy Josefa Čapka. Každý prvňáček si vybral svého patrona ze šesté třídy, který mu pomáhal v plnění úkolů. Děti, které momentálně neprocházely stezkou, se mohly dívat na animovanou pohádku v podání Karla Högra nebo poslouchat pohádku od H. Ch. Andersena, kterou četli žáci ze šesté třídy.

Jelikož byla noc zaměřena také na díla spisovatele Jaroslava Foglara, povídali jsme si o přátelství, kamarádství, vzájemné pomoci a podpoře. Dětem se moc líbilo, jak si hlavní hrdinové mohli plnit různé BOBŘÍKY. A proto si hned některé mohly vyzkoušet. Kdo z odvážlivců prošel tmavými chodbami školy a podepsal se na pergament, získal bobříka odvahy. A nebudete věřit, všichni to zvládli! S bobříkem mlčení to už tak jednoduché nebylo. Zvládli to pouze dva prvňáčci.

Na závěr noci šesťáci a prvňáci společně podepsali listinu, ve které si slíbili, že od této chvíle budou ti starší pomáhat mladším, budou jim vzorem a pomocníky v dalších letech strávených na této škole.

Největším zážitkem bylo, když jsme se všichni společně vydali schovat tuto listinu po tmě na půdu školy. Tam nás překvapil Kašpárek s kočičkou a liškou.

Myslím si, že všechny děti byly z této akce nadšené a moc se už těší na příští Noc s Andersenem.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Ve dnech 6. a 9. března navštívil 1. stupeň naučné programy v Planetáriu. 1. - 3. třídy se v programu "Ze života stromů" dozvěděli, jak rostou stromy, odkud přijímají živiny a proč jsou vlastně zelené rostliny pro Zemi užitečné. Součástí programu byla živě moderovaná část: Země je vesmírný kolotoč. Pořadatel dětem ukázal noční oblohu a seznámil je s aktuálními zimními a jarními souhvězdími. Před samotným programem jsme si prošli Experimentárium. Tvoří jej interaktivní exponáty  určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.

4. - 5. třídy s nadšením sledovali program "Napříč sluneční soustavou".

Všichni bychom určitě chtěli poděkovat tatínkovi ze 3. třídy za sponzorský dar, díky kterému děti jely do Planetária zdarma.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská


Před pololetními prázdninami se 27 odvážných dětí naší školy vypravilo na každoroční lyžařský kurz. I tento rok jsme nabrali směr Horní Bečva a vyrazili na oblíbenou „Rališku“. Nejpočetnější skupinu tvořili zkušení lyžaři, kteří už s námi byli i v loňském roce. Mezi ty nejzkušenější bezesporu patřili Petr Vítovec, Jakub Sobotík, Terezie Lojkásková, Tereza Lyčková, Daniel Dlouhý, Barbora Havránková a snowboarďák Erik Cabadaj. Někteří z nich s námi byli už na svém čtvrtém kurzu. Bohužel to pro všechny z nich byl „lyžák“ poslední, protože v září již všichni budou chodit na střední školu. Proto je snad potěšil titul – Legendy kurzu, který jim byl na konci udělen. Druhou skupinou byli naši lyžařští benjamínci, kteří ve většině případů stáli na lyžích poprvé. A je třeba vyzdvihnout práci instruktorky Elišky Kociánové, která s nimi dokázala přímo zázraky. Na konci kurzu byli všichni začátečníci schopni sjet bez pádu velkou sjezdovku. Klobouk dolů. Nemohli chybět ani odvázaní snowboarďáci, kteří sice byli pouze v pěti, ale i přesto jich byl plný svah. Největší pokroky udělali Aleš Cabadaj, Adéla Bezručová a Rebeka Lyčková. Sněhu sice bylo pomálu, v den příjezdu prakticky pouze na sjezdovce, ale počasí se nakonec umoudřilo a v průběhu týdne začalo mrznout a sněžit. Nakonec byli podmínky takřka ideální. Určitě největším zážitkem bylo večerní lyžování, kde jsme jezdili prakticky sami, a sjezdovka patřila jenom nám. Na konci kurzu se konal tradiční závod ve slalomu. I tento rok to bylo napínavé a někdy i velmi zábavné. Ještě teď máme všichni v paměti netradiční slalomovou jízdu Viktorie Kopkové, za kterou byla také oceněna. Mezi pokročilými lyžaři zvítězil Petr Vítovec, začátečníkům vládl Matyáš Nytra a ve snowboardu byla nejlepší Adéla Bezručová. Po vyhlášení výsledků ve všech kategoriích už nic nebránilo závěrečné diskotéce. Následujícího dne se naše lyžařská výprava vydala zpět domů. Tak příští rok zase na horách… Ahoj!

Přísloví o zlatém dnu řemesla naplňuje soutěž žáků 9.tříd v praktických a odborných dovednostech.  Naše škola se každoročně účastní, abychom  tak pomohli „deváťákům“ v jejich důležitém rozhodování.  17.1.2018 v Kulturním domě K- trio žáci absolvovali 18 stanovišť , na kterých si vyzkoušeli, jaké to je být zdravotníkem, kovářem, instalatérem, aranžérem květin, elektrikářem, kuchařem  anebo třeba optikem. I když naše družstva nevyhrála, přesto jsme strávili zajímavé a hlavně podnětné dopoledne.

Mgr. Hana Kuřilová


Statutární město Ostrava hostí ve dnech 8. - 9. září 2018 Kontinentální pohár v atletice. Do Ostravy se sjedou nejlepší atleti ze všech světadílů a naši žáci budou prostřednictvím soutěžního projektu Ostrava fandí kontinentům „u toho"! Na základě rozlosování jsme se stali součástí týmu Asie a Pacifik a naší patronkou je výborná česká reprezentantka v hodu oštěpem - Bára Špotáková. Ta náš tým bude po celý rok podporovat prostřednictvím emailů a videí a pro ty, kteří budou při plnění daných disciplín (hod medicinbalem, skok z místa a štafetový běh) nejúspěšnější, bude odměnou osobní setkání právě s ní. Zároveň žáci vyrábějí transparenty, plakáty, "fandítka" a nejlepší výtvarný výtvor bude rovněž oceněn. Každý zúčastněný žák pak získá vstupenku na Kontinentální pohár a drobné motivační ceny. Tak hurá rychle trénovat a tvořit!

 

V úterý 5. prosince přivítaly děti z mateřských škol Mikuláše s anděly a čerty. Za básničku či písničku byli kluci i holčičky odměněni sladkostmi. Při odchodu Mikuláš nezapomněl připomenout svou návštěvu i příští rok.

Poděkování za tuto akci si zaslouží žáci 9. třídy, kteří se zhostili rolí nebeských i pekelných mocností. Děkujeme také obci, která zprostředkovala nákup kostýmů.

Mgr. Hana  Stará

Jak se už stalo milou tradicí, také letos žáci a učitelé ZŠ Pěší zpestřili adventní čas svým blízkým i váženým hostům paní starostce Barboře Jelonkové a panu místostarostovi Máriu Lyčkovi vánočním jarmarkem.  5. 12. v 16.30 se ve škole rozzářila světla, ozvaly se koledy a zaplněná tělocvična se proměnila v divadelní scénu. Žáci pod vedením svých učitelek a asistentek potěšili publikum recitací vánočně laděných básní, divadelní hrou o vánočce, tancem pohádkovým i moderním  i sborovým zpěvem. Po velkém potlesku se všichni vydali krásně vyzdobenou školou do tříd na vánoční jarmark. Výrobky dětí opět překvapily nápaditostí i provedením. Kdo chtěl, mohl si dáreček vyrobit  s pomocí našich žáků v malých vánočních dílnách. Občerstvení vonělo i chutnalo, a tak v podvečer všichni odcházeli domů nejen s malými dárečky, ale hlavně s tou správnou předvánoční náladou. Děkujeme všem rodičům i hostům za návštěvu! Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu.  A těšíme se opět za rok u nás v Základní škole Pěší.

Více článků...