V pondělí 15.10.po 13. hodině se děti naší školní družiny spolu se svými vychovatelkami vydaly do ZOO Ostrava. Krásné slunečné podzimní počasí vytáhlo ven nejen nás, ale také spoustu zvířátek a my jsme si to všichni náležitě užili. Nesmělo chybět ani občerstvení, zařádění si v dětských koutcích a nákup suvenýrů. Příjemně unaveni jsme se vrátili do ŠD před 18.hodinou.
A co nás čeká příště? Nechte se překvapit.
Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková
2.října zahájil svou činnost v rámci školní družiny kroužek pro děti 3.- 5. třídy. Přihlásilo se do něj 8 dětí a ty se v úterý s chutí pustily do přípravy pokrmů. Začali jsme studenou kuchyní , a protože je podzim, je třeba dodat vitamíny. Děti si vyrobily ježečka z hrušky a ovocný salát s jogurtem. Práce je bavila a výsledek potěšil.
Lenka Rastočná

Ve středu 26.9. se děti ŠD  spolu se svými vychovatelkami vydaly na radniční věž,aby mohly obdivovat krásy Ostravy z ptačí perspektivy. Počasí bylo slunečné, i když trošku foukal vítr. Výhled byl tedy úžasný. Nakonec všechny děti překonaly strach a tu naši krásnou Ostravu si prohlédly. Cestou zpět jsme si ještě zařádili na dětském hřišti v Komenského sadech. Odpoledne se nám parádně vydařilo.
Lenka Rastočná, Andrea Fojtková a Mária Tvrdá
V pondělí 26.3. od 16:00 do 18:00 proběhlo v naší školní družině velikonoční tvoření dětí s rodiči. Tentokráte to bylo velice komorní, zúčastnilo se 16 dětí s rodiči či prarodiči, popř. starším sourozencem. Tvořilo se na 8 stanovištích v obou odděleních školní družiny. Děti si nazdobily přinesená vajíčka, vyrobily přáníčko, zajíčka v ošatce, ptáčka na kolíčku, kohoutka z vajíčka. Atmosféra byla příjemná.
Vych.ŠD L. Rastočná a A.Fojtková
V úterý 6. února od 16.00 proběhl v tělocvičně naší školy karneval pro děti I. stupně a jejich mladší sourozence a kamarády z okolních mateřských škol pod vedením vych. ŠD Lenky Rastočné .Vzhledem k současné epidemii virových onemocnění se zúčastnilo pouze 34 dětí se svými rodiči, ale i tak jsme si to báječně užili. Zahájili jsme promenádou masek a vyhodnocením 15 nejhezčích. Pak už jsme se vrhli do víru tance, hráli jsme hry s hudbou, soutěžili v družstvech a nechyběla ani bohatá tombola. Se spokojeným úsměvem na tvářích jsme se rozloučili před 18. hodinou. Velký dík za pomoc při organizaci patří kolegyním K.Křístkové, K.Vykoukalové, J.Vedralové a panu řediteli.
Ved. vych. ŠD L.Rastočná
Když o víkendu paní Zima ukázala svou tvář a pokryla krajinu alespoň lehkým sněhovým popraškem, zahájili jsme v pondělí 22. ledna týden ve znamení zimy a přišli do školní družiny oblečeni v chladných zimních tónech. Některé děti přinesly i referáty se zajímavostmi o zimním období. V dalších dnech děti namalovaly podle vlastní fantasie ledovou královnu, vyrobily koláž ledového království ve skupinách, ve dvojicích vymyslely pohádku na téma "Zvířátka v zimě ". Luštily se křížovky a vyplňovaly pracovní listy. Opět se celý týden sbíraly body a podle zásluh byly děti odměněny v úterý 30. ledna.
Vych. ŠD L. Rastočná, A.Fojtková
Dne 10.ledna si děti školní družiny užily zábavnou přednášku s maskotem KUBÍKEM v rámci projektu OVOCE DO ŠKOL.
Hravou formou se dozvěděly mnoho zajímavých informací ohledně vlivu zdravé stravy na náš organismus, zasoutěžily si     v malém otázkovém kvízu, také si s Kubíkem zatančily a zazpívaly.Nakonec byla malá ochutnávka a nechyběla ani odměna v podobě magnetky.
A.Fojtková
V pondělí 4.12. proběhla v naší ŠD MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. V 15.00 se sešlo 40 dětí, které si vyrobily krásné čertí hlavy a očekávaly slibované divadelní představení,se kterým za námi přijelo DIVADÝLKO ENTENTÝKY. Veverka Terka a myška Klárka zahrály dětem příběh O MIKULÁŠSKÉ KOŠILCE. Představení bylo velice vydařené a veselé a na závěr přišel Mikuláš a přinesl dětem dárečky. Některé děti se musely vykoupit z knihy hříchů básničkou nebo písničkou. Odpoledne i podvečer se vydařil a spokojené děti i rodiče vyzvedli před půl šestou.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
V pondělí 20.11. se vydalo 36 dětí ŠD na BADATELSKÝ DEN ŠKOLNÍCH DRUŽIN do střediska volného času na Ostrčilově ul. v Ostravě. Akce začínala ve 13.30 hodin a trvala 2 hodiny. Pro děti byla připravena různá stanoviště. Pracovali s mikroskopem, detektorem kovů, prozkoumávali hlínu, teplotu půdy, seznámili se s rozpadem látek v přírodě atd. Pokud splnily všechna stanoviště, byly odměněny reflexním zvířátkem dle vlastního výběru a upomínkovou plackou.
Ved. vych ŠD L. Rastočná
Ve středu 1.11. proběhla v naší školní družině od 16.30 hodin halloweenská párty, na které se sešlo 40 strašidel. Zahráli jsme si hry s hudbou, umíchali a ochutnali čarodějný letkvar. Paní vychovatelky pasovaly děti na strašidla a vyhodnotily nejlepší masky. Protože kreativita rodičů při tvorbě masek a malování strašidelných obličejů byla obrovská, masky byly postupně ohodnoceny všechny. V 18.00 hodin si mladší děti vyzvedli rodiče a 20 starších z 3. - 5. třídy zůstalo na strašidelnou noc. Po večeři se všichni s chutí pustili do tvorby škrabošek a po dvojicích se vydávali na strašidelnou stezku odvahy. Po zdolání stezky a nalezení všech 20 čarodějných předmětů děti vyluštily tajenku a našly strašidelný poklad. Pak už hurá do připravených pelíšků, četba strašidelného příběhu před spaním a dobrou noc.
Obě akcičky se vydařily a těšíme se na nějakou další.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Ve středu 18.10. strávilo 35 dětí naší školní družiny příjemné podzimní odpoledne návštěvou Miniuni v Ostravě. Za krásného slunečného počasí jsme prošli centrem města a prohlídli si krásné miniatury. Děti expozice velmi zaujala, ovšem nesmělo chybět ani nakupování občerstvení a zařádění si na prolézačkách. Už se těšíme na další společnou akci.
Máme za sebou ve školní družině první tématický týden, který proběhl ve dnech 9.10. až 13.10. Děti nosily celý týden na výstavku podzimní ovoce a zeleninu, spoustu dalších plodů a výrobků z nich. Někteří rodiče se svými dětmi vyrobili opravdu úchvatná dílka, která nám krášlí obě oddělení školní družiny i jídelnu. V obou odděleních děti postupně vyluštily křížovku a nakreslily k ní obrázek, vyrobily draka či tzv. dračí koláž, vymyslely příběh o Podzimníčkovi, namalovaly podzimní listy. Pracovalo se ve skupinkách i jednotlivě a celý týden se sbíraly body. Za svou snahu a píli byly děti odměněny.
Týden od 22.5. do 26.5. byl tentokráte ve znamení zvířátek. V pondělí přinesly děti vypracované referáty, knížky i DVD o zvířátkách, která mají rádi nebo se jim líbí. V týdnu jsme si přečetli úryvky z těchto knížek, podívali se na několik zajímavostí ze světa zvířat, vyluštili si křížovku na toto téma, namalovali si oblíbeného savce, prověřili své znalosti ve skupinové soutěži a vymodelovali krásná zvířátka z plastelíny. Samozřejmě děti celý týden sbíraly body a byly podle zásluh odměněny malými diplomky, sladkostmi i věcnými cenami.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Ve středu 29.3. se v 17.30 hod. sešlo v naší ŠD 19 dětí oděných do krásných pohádkových masek, aby společně strávily veselý podvečer a dobrou noc. Zahrály si hry s hudbou, zatancovaly, pochutnaly si na pohádkové večeři. Samozřejmě nechybělo ani hledání pokladu, kterému předcházelo vyprávění pohádky o smutné princezně, která poztrácela své cennosti a děti jí je musely pomoct najít. Po rozdělení pokladu se děti pomalu uvelebily do svých spacáčků, seznámily se s životem H.CH.Andersena a do říše snů je doprovázela četba jeho pohádek. Po probuzení a úklidu děti čekaly bábovky a buchtičky od hodných maminek s kakaem či čajem. Po snídani jsme dětem ještě rozdaly upomínkové listy a zlaťáček pro štěstí. Pak už se s chutí vydaly za vzděláním. Děti se loučily s otázkou : " A kdy tady zase budeme spát? "
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
S prvními jarními slunečními paprsky se děti školní družiny i v rámci rukodělných kroužků pod vedením své vychovatelky pustili do tvorby jarních obrázků a dekorací. Jsou velmi šikovné a práce jim jde pěkně od ruky. Odměnou jim je hezký výrobek , úsměv na tvářích rodičů a pochvala vychovatelky.
Ved.vych.ŠD L.Rastočná
Děti ŠD mají za sebou další tématický týden. Tentokrát jsme se zabývali knihami, ať už pohádkovými nebo naučnými. V pondělí  20.3. děti přinesly své oblíbené knihy na výstavku a někteří také referáty o autorech těchto knih nebo o oblíbených knižních hrdinech. V průběhu celého týdne jsme testovali své znalosti formou pracovních listů i skupinových soutěží. Děti postavily pohádkový hrad a nakreslily oblíbenou pohádkovou dvojici. Přečetli jsme si úryvky z knížek. Celý týden byl opět  bodován a po zásluze odměněn.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Ve středu 22.2. se děti naší školní družiny se svými vychovatelkami vydaly za novým poznáním do Muzea hraček v Ostravě. Odměnou jim byla prohlídka spousty hraček, se kterými si hráli jejich rodiče či prarodiče a paní vychovatelky zavzpomínaly s patřičnou nostalgií na své dětství. Poutavé a poučné bylo vyprávění průvodců o vzniku Disneyho postaviček a filmů, které si děti zároveň prohlédly i osahaly, ale také o vzniku našeho Krtečka. Závěrem nechyběl ani nákup upomínkových předmětů i focení v dětském koutku.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Od 23.1. do 27.1. proběhl v naší ŠD týden zaměřen na zdravou výživu. V pondělí mělo každé dítě přinést 1 ks ovoce a 1 ks zeleniny na výstavku a následnou ochutnávku. Pravda ne všichni úkol splnili, ale bylo jich hodně. Někteří doma vypracovali i referáty na toto téma. V průběhu celého týdne jsme o zdravé stravě besedovali, luštili jsme na toto téma křížovky a odpovídali na kvizové otázky, zasoutěžili si ve skupinkách. Také jsme poznávali potraviny podle chuti a vůně. Děti si vyrobily talířek se zdravými jídly či zdravý jídelníček na jeden den. Celý týden byl opět bodován a podle zásluh další pondělí vyhodnocen diplomy, zdravými pamlsky i drobnými věcnými cenami.
Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková
Další povedenou akcičkou byla v naší ŠD pondělní " Halloweenská párty ", která vypukla v 15.45. Všechna zúčastněná strašidla si udělala společnou fotečku a po té se odebrala do školní jídelny, kde na ně čekalo překvapení v podobě DUO JAKING a jejich bublinkovo-kouzelnické show. Děti měly zase trošku jiný zážitek než obvykle a po 45 min. představení se s našimi hosty rozloučily potleskem. Po té následovaly další bublinky v podobě dětského šampaňského a občerstvení čarodějnickou buchtou a mohla začít diskotéka všech strašidel spojená s hrami. Nechybělo ani vyhodnocení těch nejlepších masek,což bylo jako každoročně velice obtížné.
Vych. ŠD L.Rastočná a A.Fojtková
V pondělí 17.10. jsme v naší ŠD zahájili další tématický týden. Tentokráte jsme se zabývali strašidly všeho druhu. Děti měly přinést něco na toto téma a úkolu se zhostily přímo báječně. V pondělí se v odděleních objevily strašidelné knížky, DVD, hračky, obrázky i povídky, vyrobená strašidla i bubáci. V úterý jsme si strašáka každý vyrobili, ve středu jsme malovali strašidelná obydlí. Čtvrtek byl ve znamení bludišť a pátek plnění pracovních listů. Každý den jsme si četli úryvky z donesených knížek a koukli na nějaký strašidelný film či pohádku. Celý týden byl opět bodován a děti byly v pondělí 24.10. odměněny.
Vych. ŠD L.Rastočná a A.Fojtková
Ve čtvrtek 20.10. proběhla opět ve školní družině strašidelná noc pro prvních 24 přihlášených žáků 2. až 4. třídy. Děti se začaly scházet před půl šestou, připravily si místečka na spaní a čekání na večeři si zkrátily hraním kolektivních her. Před sedmou dorazily krabice s pizzami a děti se s chutí pustily do jídla. O sladkou tečku po večeři se zasloužily mnohé maminky. Pak následovalo vyrábění čarodějnických masek , stezka odvahy, diskotéka a hledání strašidelného pokladu. Vydováděné děti ulehly do svých spacáků a na cestě do světa snů je doprovázel film " Ať žijí duchové ". Noc byla sice kratší, ale i přesto nás děti přivítaly ráno s úsměvem, vrhly se na úklid svých pelíšků a pak s chutí do buchtiček od maminek. Za to i všechny mlsotky a šťávičky jim patří dík. Ještě jsme vyhodnotili stezku odvahy a huráááá za vzděláním.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Více článků...