Ve středu 24.4. se děti školní družiny vydaly spolu se svými vychovatelkami a studentkami pedagogické fakulty do Komenského sadu, aby si zde užili krásné slunečné jarní odpoledne. Nejdříve si děti zasoutěžily v družstvech a zahrály pohybové hry a pak hurá do Dětského ráje. Řádění na průlizkách, houpačkách a kolotočích završili všichni zmrzlinou nebo nanukem. Příjemně naladěni jsme se vydali na cestu ke škole, kde nás již očekávali rodiče.
Od pondělí 8.dubna se děti školní družiny se svými vychovatelkami a paní asistentkou pustili do výroby různých velikonočních motivů. Některé ozdobily školní jídelnu a oddělení, jiné si děti odnesly domů. V pondělí 15.4. se také děti zúčastnily velikonoční dílničky v KD Muglinov, odkud si rovněž odnesly spoustu hezkých výrobků a moc se jim tam líbilo.
V rámci týdne s pohádkou se ve středu 27.3. uskutečnila ve školní družině pohádková párty. Děti oblečené do masek dorazily do ŠD před půl pátou. Některé si sebou nesly i spacák, karimatku a potřebné oblečení, poněvadž se chystaly zde přenocovat. Po půl páté vypukla pohádková zábava, kterou si pro děti opět připravily studentky pedagogické fakulty. Zahájili jsme promenádou masek, následně byl zařazen tanec a hry s hudbou. Aby si děti trošku odpočinuly, přesunuly se do oddělení, kde si ve skupinách zahrály POHÁDKOVÉ RISKUJ a pak zase hurá do víru tance a her. Samotný závěr párty patřil ohodnocení masek. Po 18.hodině si vyzvedli rodiče děti, které ve školní družině nespaly. Poté začala pohádková honba za pokladem. Tato však musela být v půli přerušena, protože pizza nepočká a hladovci se na ni s chutí vrhli. Po večeři si děti poklad našly, rozdělily a mohly se ještě vydovádět při večerní diskotéce. Po 21.hodině bylo třeba se připravit do pelíšků, zakuklit do spacáků a při četbě pohádek se pomalu ponořit do říše snů. Ráno nás čekala bohatá sladká snídaně od hodných maminek a pak už rychle pobalit věci a hurá do školy.
Od 25.3. do 29.3. probíhal ve školní družině již dětmi oblíbený TÝDEN S POHÁDKOU. V pondělí děti přinesly na výstavku své oblíbené knížky, ze kterých jsme si pak denně četli nějaké kapitolky a příběhy. O knihách i přečtených ukázkách děti živě besedovaly. Se studentkami pedagogické fakulty, které u nás zrovna byly na praxi, si děti vyrobily loutky pohádkových postaviček a s těmi pak ve skupinkách hrály malé divadelní scénky pro ostatní. Děti si také zahrály na holoubky z pohádky Popelka a ve skupinkách třídily hrách, čočku a fazole, ale pozor, u nás to bylo na čas. Své hlavičky pak potrápily dvojice při napsání POPLETENÉ POHÁDKY a tu samozřejmě doplnily i kresbou. Nechyběl ani pohádkový kvíz. Děti byly opět celý týden bodovány a poté po zásluze odměněny.
V tomto školním roce probíhá ve školní družině kroužek MALÝ KUCHAŘÍK. Teď již jen 7 dětí se stále zdokonaluje v kuchtění všelijakých dobrot a práce jim vždy jde pěkně od ruky. Za první pololetí si vysloužili malou vařečku.
Vych.ŠD L.Rastočná
Ve středu 13.února se děti naší školní družiny zúčastnily VALENTÝNSKÉ TVOŘIVÉ DÍLNY v kulturním domě Muglinov. Od 14:00 do 15:30 si na pěti stanovištích vyrobily krásné výrobky pro své blízké. Akce se nám moc líbila a již se těšíme na blížící se velikonoční tvoření.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
První pololetí školního roku jsme ve školní družině zakončili divadelním představením DIVADÝLKA ENTENTÝKY s pohádkou
" Myška Klárka, veverka Terka a Sněhurka ". V této pohádce byly děti zábavnou formou seznámeny s vlivem vitamínů       na naše zdraví, což je v tomto ročním období obzvláště důležité. Děti byly i vtaženy do hry, a to se jim velice líbilo.
Vych. ŠD L.Rastočná a A.Fojtková
V pondělí 15.10.po 13. hodině se děti naší školní družiny spolu se svými vychovatelkami vydaly do ZOO Ostrava. Krásné slunečné podzimní počasí vytáhlo ven nejen nás, ale také spoustu zvířátek a my jsme si to všichni náležitě užili. Nesmělo chybět ani občerstvení, zařádění si v dětských koutcích a nákup suvenýrů. Příjemně unaveni jsme se vrátili do ŠD před 18.hodinou.
A co nás čeká příště? Nechte se překvapit.
Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková
2.října zahájil svou činnost v rámci školní družiny kroužek pro děti 3.- 5. třídy. Přihlásilo se do něj 8 dětí a ty se v úterý s chutí pustily do přípravy pokrmů. Začali jsme studenou kuchyní , a protože je podzim, je třeba dodat vitamíny. Děti si vyrobily ježečka z hrušky a ovocný salát s jogurtem. Práce je bavila a výsledek potěšil.
Lenka Rastočná

Ve středu 26.9. se děti ŠD  spolu se svými vychovatelkami vydaly na radniční věž,aby mohly obdivovat krásy Ostravy z ptačí perspektivy. Počasí bylo slunečné, i když trošku foukal vítr. Výhled byl tedy úžasný. Nakonec všechny děti překonaly strach a tu naši krásnou Ostravu si prohlédly. Cestou zpět jsme si ještě zařádili na dětském hřišti v Komenského sadech. Odpoledne se nám parádně vydařilo.
Lenka Rastočná, Andrea Fojtková a Mária Tvrdá
V pondělí 26.3. od 16:00 do 18:00 proběhlo v naší školní družině velikonoční tvoření dětí s rodiči. Tentokráte to bylo velice komorní, zúčastnilo se 16 dětí s rodiči či prarodiči, popř. starším sourozencem. Tvořilo se na 8 stanovištích v obou odděleních školní družiny. Děti si nazdobily přinesená vajíčka, vyrobily přáníčko, zajíčka v ošatce, ptáčka na kolíčku, kohoutka z vajíčka. Atmosféra byla příjemná.
Vych.ŠD L. Rastočná a A.Fojtková
V úterý 6. února od 16.00 proběhl v tělocvičně naší školy karneval pro děti I. stupně a jejich mladší sourozence a kamarády z okolních mateřských škol pod vedením vych. ŠD Lenky Rastočné .Vzhledem k současné epidemii virových onemocnění se zúčastnilo pouze 34 dětí se svými rodiči, ale i tak jsme si to báječně užili. Zahájili jsme promenádou masek a vyhodnocením 15 nejhezčích. Pak už jsme se vrhli do víru tance, hráli jsme hry s hudbou, soutěžili v družstvech a nechyběla ani bohatá tombola. Se spokojeným úsměvem na tvářích jsme se rozloučili před 18. hodinou. Velký dík za pomoc při organizaci patří kolegyním K.Křístkové, K.Vykoukalové, J.Vedralové a panu řediteli.
Ved. vych. ŠD L.Rastočná
Když o víkendu paní Zima ukázala svou tvář a pokryla krajinu alespoň lehkým sněhovým popraškem, zahájili jsme v pondělí 22. ledna týden ve znamení zimy a přišli do školní družiny oblečeni v chladných zimních tónech. Některé děti přinesly i referáty se zajímavostmi o zimním období. V dalších dnech děti namalovaly podle vlastní fantasie ledovou královnu, vyrobily koláž ledového království ve skupinách, ve dvojicích vymyslely pohádku na téma "Zvířátka v zimě ". Luštily se křížovky a vyplňovaly pracovní listy. Opět se celý týden sbíraly body a podle zásluh byly děti odměněny v úterý 30. ledna.
Vych. ŠD L. Rastočná, A.Fojtková
Dne 10.ledna si děti školní družiny užily zábavnou přednášku s maskotem KUBÍKEM v rámci projektu OVOCE DO ŠKOL.
Hravou formou se dozvěděly mnoho zajímavých informací ohledně vlivu zdravé stravy na náš organismus, zasoutěžily si     v malém otázkovém kvízu, také si s Kubíkem zatančily a zazpívaly.Nakonec byla malá ochutnávka a nechyběla ani odměna v podobě magnetky.
A.Fojtková
V pondělí 4.12. proběhla v naší ŠD MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. V 15.00 se sešlo 40 dětí, které si vyrobily krásné čertí hlavy a očekávaly slibované divadelní představení,se kterým za námi přijelo DIVADÝLKO ENTENTÝKY. Veverka Terka a myška Klárka zahrály dětem příběh O MIKULÁŠSKÉ KOŠILCE. Představení bylo velice vydařené a veselé a na závěr přišel Mikuláš a přinesl dětem dárečky. Některé děti se musely vykoupit z knihy hříchů básničkou nebo písničkou. Odpoledne i podvečer se vydařil a spokojené děti i rodiče vyzvedli před půl šestou.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
V pondělí 20.11. se vydalo 36 dětí ŠD na BADATELSKÝ DEN ŠKOLNÍCH DRUŽIN do střediska volného času na Ostrčilově ul. v Ostravě. Akce začínala ve 13.30 hodin a trvala 2 hodiny. Pro děti byla připravena různá stanoviště. Pracovali s mikroskopem, detektorem kovů, prozkoumávali hlínu, teplotu půdy, seznámili se s rozpadem látek v přírodě atd. Pokud splnily všechna stanoviště, byly odměněny reflexním zvířátkem dle vlastního výběru a upomínkovou plackou.
Ved. vych ŠD L. Rastočná
Ve středu 1.11. proběhla v naší školní družině od 16.30 hodin halloweenská párty, na které se sešlo 40 strašidel. Zahráli jsme si hry s hudbou, umíchali a ochutnali čarodějný letkvar. Paní vychovatelky pasovaly děti na strašidla a vyhodnotily nejlepší masky. Protože kreativita rodičů při tvorbě masek a malování strašidelných obličejů byla obrovská, masky byly postupně ohodnoceny všechny. V 18.00 hodin si mladší děti vyzvedli rodiče a 20 starších z 3. - 5. třídy zůstalo na strašidelnou noc. Po večeři se všichni s chutí pustili do tvorby škrabošek a po dvojicích se vydávali na strašidelnou stezku odvahy. Po zdolání stezky a nalezení všech 20 čarodějných předmětů děti vyluštily tajenku a našly strašidelný poklad. Pak už hurá do připravených pelíšků, četba strašidelného příběhu před spaním a dobrou noc.
Obě akcičky se vydařily a těšíme se na nějakou další.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Ve středu 18.10. strávilo 35 dětí naší školní družiny příjemné podzimní odpoledne návštěvou Miniuni v Ostravě. Za krásného slunečného počasí jsme prošli centrem města a prohlídli si krásné miniatury. Děti expozice velmi zaujala, ovšem nesmělo chybět ani nakupování občerstvení a zařádění si na prolézačkách. Už se těšíme na další společnou akci.
Máme za sebou ve školní družině první tématický týden, který proběhl ve dnech 9.10. až 13.10. Děti nosily celý týden na výstavku podzimní ovoce a zeleninu, spoustu dalších plodů a výrobků z nich. Někteří rodiče se svými dětmi vyrobili opravdu úchvatná dílka, která nám krášlí obě oddělení školní družiny i jídelnu. V obou odděleních děti postupně vyluštily křížovku a nakreslily k ní obrázek, vyrobily draka či tzv. dračí koláž, vymyslely příběh o Podzimníčkovi, namalovaly podzimní listy. Pracovalo se ve skupinkách i jednotlivě a celý týden se sbíraly body. Za svou snahu a píli byly děti odměněny.
Týden od 22.5. do 26.5. byl tentokráte ve znamení zvířátek. V pondělí přinesly děti vypracované referáty, knížky i DVD o zvířátkách, která mají rádi nebo se jim líbí. V týdnu jsme si přečetli úryvky z těchto knížek, podívali se na několik zajímavostí ze světa zvířat, vyluštili si křížovku na toto téma, namalovali si oblíbeného savce, prověřili své znalosti ve skupinové soutěži a vymodelovali krásná zvířátka z plastelíny. Samozřejmě děti celý týden sbíraly body a byly podle zásluh odměněny malými diplomky, sladkostmi i věcnými cenami.
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Ve středu 29.3. se v 17.30 hod. sešlo v naší ŠD 19 dětí oděných do krásných pohádkových masek, aby společně strávily veselý podvečer a dobrou noc. Zahrály si hry s hudbou, zatancovaly, pochutnaly si na pohádkové večeři. Samozřejmě nechybělo ani hledání pokladu, kterému předcházelo vyprávění pohádky o smutné princezně, která poztrácela své cennosti a děti jí je musely pomoct najít. Po rozdělení pokladu se děti pomalu uvelebily do svých spacáčků, seznámily se s životem H.CH.Andersena a do říše snů je doprovázela četba jeho pohádek. Po probuzení a úklidu děti čekaly bábovky a buchtičky od hodných maminek s kakaem či čajem. Po snídani jsme dětem ještě rozdaly upomínkové listy a zlaťáček pro štěstí. Pak už se s chutí vydaly za vzděláním. Děti se loučily s otázkou : " A kdy tady zase budeme spát? "
Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková
Více článků...