Motto: „Přijde jaro, přijde, brzy bude máj“

V úterý 23.března 2010 se uskutečnila v tělocvičně Základní školy Pěší 1/66 v Ostravě-Muglinově velice zdařilá kulturně společenská akce – Jarní akademie. Početnému publiku z řad rodičů představili naši žáci milý a umělecky vyvážený kulturní program, který si připravili pod vedením svých vyučujících. Pásmo písní, tanců, poezie a dramatického umění navodilo u všech přítomných příjemnou atmosféru spojenou s příchodem dlouho očekávaného jara.
V programu vystoupilo celkem 180 žáků a žákyň naší školy a všechny děti se perfektně bavily.
Velice nás potěšilo, že představení Jarní akademie shlédli jako hosté významní představitelé Městského obvodu Slezská Ostrava – místostarostové MUDr.Hana Heráková a pan Radomír Mandok, vedoucí odboru školství a kultury Mgr.Petra Nitková a předseda školské komise Ing.Petr Škapa.


Mgr.František Vrána, ředitel ZŠ Pěší