Prezenční výuka pro1. a 2. třídu
Distanční výuka pro ostatní třídy 1. i 2. stupně od 5. 1. 2021 dle předešlého rozvrhu
Družina - pouze pro žáky prezenční výuky (1. a 2. třída)
Stravování - prezenčně pouze pro žáky prezenční výuky

pro žáky, kteří mají výuku distančně odběr stravy s sebou