Od 18. 11. 2020 nastupují 1. a 2. třídy na povinnou prezenční formu vzdělávání ve škole dle stanoveného rozvrhu.
Každý žák musí mít před vstupem do školy roušku, která bude zakrývat ústa i nos a bude ji nosit po celou dobu přítomnosti ve škole.
Školní družina bude v provozu v původním čase.
Ostatní ročníky se nadále budou vzdělávat povinnou distanční formou.