Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole, totéž platí pro školní družinu. Žáci od středy přecházejí na distanční výuku.
Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ. Toto platí pro všechny žáky škol a školských zařízení bez výjimky. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


Vážení rodiče,


informujeme Vás tímto, že v době kdy probíhá distanční výuka, mají žáci nárok na školní oběd.

Vzhledem ke skutečnosti, že tato informace byla školám sdělena až dnes v odpoledních hodinách,

došlo k plošnému odhlášení všech obědů.

Tudíž ve středu 14.10. ŠJ obědy nevydává, na ostatní dny do 23. 10. si v případě zájmu, můžete obědy přihlásit

na www.strava.cz nebo na tel. čísle 725 853 000.

Děkuje za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.