V rámci projektu Zvyšování kvality školy jsme zrealizovali  2 projektové dny mimo školu. 5. 10 2020 to bylo pro 50 dětí 1. stupně a 6.10. 2020 pro 60 dětí 2. stupně. Obě skupiny navštívily Záchrannou stanici pro zvířata v nedalekých Bartošovicích na Novojičínsku. Odborníci z oboru nám připravili velmi hodnotné prezentace, ukázali zvířata nejen vycpaná , ale i živá, zachráněná a také přidali zajímavé povídání o příhodách ze života záchranné stanice. Projektový den mimo školu se moc vydařil a zcela naplnil jeho cíl a to je propojit teoretické znalosti ze školní výuky s jejím využitím v praxi.

Mgr. Dana Holubová, Mgr. Hana Kuřilová, Mgr. Markéta Hlinková, Monika Koprovská