Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci

„ Nákup nábytku do učitelských kabinetů ZŠ Slezská Ostrava Pěší 1, př. org.“.

Oznámení, přílohy a informace potřebné k veřejné zakázce najdete zde: https://www.zspesi.cz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=54