Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně formou školních skupin.

Účast žáků bude nepovinná a bude probíhat formou skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.

Z důvodu zabezpečení těchto skupin z hlediska organizačního, ale hlavně ochranného a  bezpečnostního, prosím kontaktujte e-mailem své třídní učitelky, zda Vaše dítě nastoupí, nebo nenastoupí do školy dne 25. 5. 2020. Děkuji. I nadále v rámci ochrany bude probíhat distanční forma výuky. Ohledně vytvoření skupin budete v předstihu informováni.