Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáku I. stupňů ve škole formou organizovaných skupin. Tato přítomnost nebude povinná.