Zápis k povinné školní docházce proběhne ve stanovených termínech, ale bez přítomnosti dětí.

Zápis bude organizován dle opatření ministra školství
ttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.