Z důvodu nařízení nouzového stavu vládou ČR se ruší ozdravný pobyt pro žáky naší školy ve dnech 26.3. - 8.4.2020.