Ve čtvrtek 27.2. proběhl v naší školní družině pohádkový karneval. Děti si zatancovaly, zasoutěžily, zahrály hry s hudbou.
Samozřejmě nechybělo ani ohodnocení masek. Na přípravě karnevalu se podílely i praktikantky Dominika Černá a Nikola Vávrová, za což jim patří dík.
Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková