V lednu opět proběhlo Dopravní dopoledne pro žáky 1. stupně. Jednotlivá stanoviště si připravili žáci 5. ročníku. Své mladší spolužáky vyzkoušeli z dopravních značek a prostředků, základy zdravovědy, jízdy zručnosti na koloběžce. Také se ptali, zda všichni znají důležitá (tísňová) telefonní čísla, pravidla chování na chodníku a vozovce, základní výbavu jízdního kola a cyklisty.

Za malé odměny pro každého žáčka opět děkujeme Aktivu BESIP.

Naše škola se také zapojila do dvoufázového testování žáků "Markétiny dopravní výchovy" . Jedná se o "projekt" Bezpečně na silnicích o. p. s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Úvodní testování již mají žáci za sebou a nyní postupně plní pracovní listy, které nám tato organizace přivezla.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská