Nezvykle chladné dopoledne 15.5 . strávili žáci 8. třídy v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání ve firmě Cylinders Holding. Nejprve nás zástupkyně Vítkovické střední školy informovala o učebních i studijních oborech , které právě tato firma hojně využívá. Poté následovala přednáška o 190 leté historii firmy, o její současné výrobě a uplatnění na světovém trhu. Nejzajímavější částí byla exkurze přímo v provozech na výrobu ocelových a protlačovaných lahví. Na vlastní oči si žáci prohlédli výrobní haly i proces samotné výroby. Možná, že právě jeden z nich se v budoucnu stane zaměstnancem firmy Cylinders Holding.

Mgr. Hana Kuřilová