Na podvečer 4. prosince připravila Základní škola Pěší již tradiční vánoční jarmark. O slavnostní zahájení se postarali prvňáčci svým milým vystoupením, které navodilo tu pravou vánoční atmosféru. Jarmark byl sponzorován statutárním městem Ostrava, a tak jsme mohli nakoupit materiál na výrobu drobných dárečků, které si návštěvníci měli možnost odnést domů. Dárky si mohli rodiče a hosté také vyrobit sami ve vánočních dílnách. Velký zájem vyvolala výroba dárečků mezi dětmi z mateřských školek a jejich rodiči. S těmi nejmenšími spolupracujeme celoročně, a tak nás potěšil jejich zájem. Náš jarmark navštívil pan starosta Richard Vereš a místostarostové paní Dagmar Macháčková a pan Vladimír Lyčka. Velmi si jejich návštěvy vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Za pěkné fotografie děkujeme panu Vojtěchu Bartovi.