Dne 8. 10. 2018 proběhla s žáky 9. třídy návštěva na  VŠB TU v Ostravě-Porubě, kde jsme se účastnili přednášky na téma „Programování fyzikálních vzorců pro praktické využití v oboru hydrogeologie", dále jsme shlédli uměleckou vernisáž na téma „Propojení přírody a následků těžkého průmyslu".

Následně na to jsme dne 8.11. opětovně navštívili s deváťáky expozice jednotlivých kateder VŠB -TU  v rámci projektu „Zlepši si techniku". Aktivně jsme se zapojili do soutěže projektu a shlédli přednášku s názornými pokusy v aule na téma „Třaskavé látky, teorie a praxe".