Procházku lokalitou jsme rozdělili do tří okruhů. Žáci mohli vidět ucelenou dřevěnou městskou zástavbu, roubené domy z konce 18. století. Navštívili jsme nejbližší krasovou oblast se zajímavou faunou a flórou vápencové oblasti. Nejvíce zaujala Jeskyně Šipka a svah Kotouč – původně krápníková jeskyně, kde Karel Jaroslav Maška nalezl u výklenku chodby Jezevčí díra v popelu ohniště asi 1,4 m hluboko zlomek spodní čelisti neandertálského dítěte.