V době počítačů, facebooků, dvd a jiné techniky stále více voláme po návratu k „obyčejné“ knize. Dnešní mládež málo čte, slýcháme často kritiku ze strany odborníků. Žákům na ZŠ Pěší pomáhají  ve vzdělávání moderní technicky vybavené učebny.
Nezapomínáme však zároveň vést děti k četbě a objevování světa knih.                        Ve středu 4.5.2011 proběhlo na naší škole projektové dopoledne, které jsme věnovali knize Antoina de Saint Exuperyho Malý princ. Velcí , to byli žáci 6.-9. ročníku, zábavným a přitažlivým způsobem předčítali malým, tedy žákům 1.-5. ročníku. Kniha Malý princ a zajímavý příběh Exuperyho života se staly námětem komponovaného pásma, ve kterém zaznělo průvodní slovo, objevily se obrázky, četly se úryvky z knihy. A děti  tak objevovaly tajemný  svět fantazie, cestovaly s malým princem pouští i po planetách ve vesmíru, držely palec lišce,   prožívaly dobrodružství četby.

                       Svou fantazii pak plně zapojily při malování malého prince. Ty nejpovedenější obrázky zdobí chodby naší školy a děti si tak můžou připomínat hezké zážitky z projektového dopoledne.

                     Malý princ tak opět dokázal, že je knihou pohádkovou i skutečnou zároveň, pro velké i malé. A naši žáci si připomněli krásu četby, učili se spolupracovat, naslouchat jeden druhému, pracovat na společném projektu.A že se jim vše podařilo, dokazovaly nadšené reakce a potlesk malých dětí.

                        Poděkování patří všem, zvláštní díky pak těm žákům, kteří nacvičili  pásmo a velmi úspěšně jej předvedli – Petře Horákové, Renátě Feketové, Ondřeji Vítovcovi, Danielu Gizovi, Tomáši Zemanovi a Dominice Kalusové.


                      Projekt Velcí čtou malým byl jeden ze způsobů, jakým dětem připomínáme krásu četby. Nebyl první a určitě ne poslední. Naši žáci se už teď těší na další zajímavou knihu. Která to asi bude?