V pátek 7.6. jsme přijali pozvání zúčastnit se soutěžního dopoledne na zdravotní škole Agel, která sídlí v nedalekém Koblově. V pětičlenných družstvech si naši žáci 8. třídy vyzkoušeli základy první pomoci,praktické dovednosti, které patří k práci zdravotní sestry, ale i vědomosti z biologie , přírodopisu a dokonce i literatury a angličtiny. Vše probíhalo v příjemném přátelském ovzduší této soukromé školy. A nejméně dvě žákyně se možná právě tady rozhodly pro povolání ve zdravotnictví a příští rok se stanou žákyněmi této školy.

Mgr. Hana Kuřilová

Nezvykle chladné dopoledne 15.5 . strávili žáci 8. třídy v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání ve firmě Cylinders Holding. Nejprve nás zástupkyně Vítkovické střední školy informovala o učebních i studijních oborech , které právě tato firma hojně využívá. Poté následovala přednáška o 190 leté historii firmy, o její současné výrobě a uplatnění na světovém trhu. Nejzajímavější částí byla exkurze přímo v provozech na výrobu ocelových a protlačovaných lahví. Na vlastní oči si žáci prohlédli výrobní haly i proces samotné výroby. Možná, že právě jeden z nich se v budoucnu stane zaměstnancem firmy Cylinders Holding.

Mgr. Hana Kuřilová

Absolventi ZŠ Pěší děkují vedení školy, které jim umožnilo dne 16. 11. 2018 prohlídku školy u příležitosti setkání po padesáti letech. Škola se velmi změnila, je krásně opravená a přestavená. My jsme chodili do tělocvičny 0,5 km, která byla v Sokolovně na Mexiku a do jídelny jsme to měli asi 1 km. Teď mají žáci jídelnu a krásnou tělocvičnu ve škole, učebny jsou pěkně vybavené a vše se změnilo téměř k nepoznání. Absolventi ZŠ přejí učitelům chytré a pozorné  žáky, kteří budou školu dobře reprezentovat a žákům skvělé učitele.

Mgr. Lenka  Veselá

Více článků...