V pondělí 17. 6. 2019 jsme se rozhodli vyjet do Zlatých Hor za krásami zdejší přírody, přibrali jsme s sebou paní učitelky, Kaszubovou a Lepíkovou, za dobré chování během školního roku. První den jsme se vydali na pěknou procházku lesem k zřícenině hradu Edelštejn. Po náročném výkonu jsme zašli do místní restaurace načerpat novou energii na večerní hry. Večer jsme si za naší chatou společně zahráli fotbal, později hráli společenské hry.

Další den ráno jsme si připravili ve skupinkách snídani, a pak jsme vyrazili za zajímavostmi do Zlatokopeckého skanzenu. Dozvěděli jsme se zde, jak se těžilo zlato, které jsme po prohlídce zlatorudných mlýnů a tavicí pece mohli hledat v kádích s vodou. Pokračovali jsme dále prohlídkou hornické osady. Při cestě zpět na chatu jsme si nakoupili v místním obchodě suroviny na oběd a večeři, kterou jsme si opět uvařili v kuchyňce naší chaty. Večer se konalo opékání špekáčků. Kluci, ale i holky si zacvičili v místním parku na posilovacích strojích.

Ve středu 19.6.2019 jsme se sbalili na cestu domů a odjeli zpět do Ostravy. Výlet se nám parádně povedl a myslím, že na něj budeme všichni ještě z naší „devítky“ dlouho vzpomínat.

Vaše devátá třída

 

 

Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo pasování druháčků na čtenáře. Tentokrát byli pozváni i rodiče žáků, aby s nimi prožili slavnostní odpoledne. Děti měly pro ně připravené krátké vystoupení v podobě básniček a písniček.

Po tomto pásmu za zvuku fanfáry nás navštívil král Ota I. se svou družinou. Při pasování dostal každý žáček krátký text ke čtení, aby králi dokázal, že si pasování zaslouží. Následně byl odměněn pamětní stuhou a listinou, krásnou knihou a čtenářským deníkem. Chtěli bychom poděkovat rodičům za úžasnou atmosféru. Také žákům 7. A třídy za ochotu a pomoc při celé akci.

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

Dne 8. 10. 2018 proběhla s žáky 9. třídy návštěva na  VŠB TU v Ostravě-Porubě, kde jsme se účastnili přednášky na téma „Programování fyzikálních vzorců pro praktické využití v oboru hydrogeologie", dále jsme shlédli uměleckou vernisáž na téma „Propojení přírody a následků těžkého průmyslu".

Následně na to jsme dne 8.11. opětovně navštívili s deváťáky expozice jednotlivých kateder VŠB -TU  v rámci projektu „Zlepši si techniku". Aktivně jsme se zapojili do soutěže projektu a shlédli přednášku s názornými pokusy v aule na téma „Třaskavé látky, teorie a praxe".

Dne 7.5. pozvala paní ředitelka MŠ Zámostní děti 2.B ZŠ Pěší k saunování v nově otevřené sauně v této MŠ. Děti si měly možnost vyzkoušet, co to vlastně saunování je. Po vychladnutí a občerstvení si v hezkém slunečném dni na zahradě MŠ zasportovaly, pohrály a nakonec prošly místní naučnou stezku. Všem dětem se dopolední program velice líbil. Dík patří paní ředitelce, PhDr. Jarmile Chlopkové, za zorganizování této akce.
Mgr. Miroslava Faldynová, třídní uč. 2.B

 

 

 

V pátek 9. března šli prvňáčci do knihovny, kde na ně čekaly čarodějnice, aby je pasovaly na čtenáře. Děti zdarma dostaly průkaz čtenáře a malou odměnu. Také se seznámily s prostředím knihovny, kde se jim moc líbilo a už se těšily, až si půjčí svou první knihu.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

Více článků...