Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo pasování druháčků na čtenáře. Tentokrát byli pozváni i rodiče žáků, aby s nimi prožili slavnostní odpoledne. Děti měly pro ně připravené krátké vystoupení v podobě básniček a písniček.

Po tomto pásmu za zvuku fanfáry nás navštívil král Ota I. se svou družinou. Při pasování dostal každý žáček krátký text ke čtení, aby králi dokázal, že si pasování zaslouží. Následně byl odměněn pamětní stuhou a listinou, krásnou knihou a čtenářským deníkem. Chtěli bychom poděkovat rodičům za úžasnou atmosféru. Také žákům 7. A třídy za ochotu a pomoc při celé akci.

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

Dne 8. 10. 2018 proběhla s žáky 9. třídy návštěva na  VŠB TU v Ostravě-Porubě, kde jsme se účastnili přednášky na téma „Programování fyzikálních vzorců pro praktické využití v oboru hydrogeologie", dále jsme shlédli uměleckou vernisáž na téma „Propojení přírody a následků těžkého průmyslu".

Následně na to jsme dne 8.11. opětovně navštívili s deváťáky expozice jednotlivých kateder VŠB -TU  v rámci projektu „Zlepši si techniku". Aktivně jsme se zapojili do soutěže projektu a shlédli přednášku s názornými pokusy v aule na téma „Třaskavé látky, teorie a praxe".

Dne 7.5. pozvala paní ředitelka MŠ Zámostní děti 2.B ZŠ Pěší k saunování v nově otevřené sauně v této MŠ. Děti si měly možnost vyzkoušet, co to vlastně saunování je. Po vychladnutí a občerstvení si v hezkém slunečném dni na zahradě MŠ zasportovaly, pohrály a nakonec prošly místní naučnou stezku. Všem dětem se dopolední program velice líbil. Dík patří paní ředitelce, PhDr. Jarmile Chlopkové, za zorganizování této akce.
Mgr. Miroslava Faldynová, třídní uč. 2.B

 

 

 

V pátek 9. března šli prvňáčci do knihovny, kde na ně čekaly čarodějnice, aby je pasovaly na čtenáře. Děti zdarma dostaly průkaz čtenáře a malou odměnu. Také se seznámily s prostředím knihovny, kde se jim moc líbilo a už se těšily, až si půjčí svou první knihu.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

 

V pondělí 18. 12. se prvňáčci dočkali dlouho očekávané akce "Pasování na písaře a spaní ve škole". Těšili se i zájemci z řad šesťáků, kteří pomohli s organizací. Ti se sešli již dříve a nachystali stezku odvahy. V 17 hodin se začali scházet děti z první třídy a nachystali si své "pelíšky" ke spaní. Když se setmělo, čekala je strašidelná stezka odvahy po celé škole. Plnili úkoly od školních strašidýlek.

Po večeři přišly za dětmi víly a začalo slavnostní pasování. Kromě šerpy dostal každý žáček i své první vysněné pero.

Po pasování jsme si udělali černou hodinku při svíčkách a zahráli hru ve tmě. Na závěr si děvčata z šesté třídy připravila malý taneček. A poté si již všichni prvňáčci zalezli do spacáků a poslechli si pohádku na dobrou noc.

 

Mgr. Markéta Hlinková, Monika Koprovská, Olga Černá

Více článků...