Pracovníci školy podporují kampaň Školy zůstávají v černé. Cílem je upozornit veřejnost na problémy českého školství.


PERSONÁLNÍ STRUKTURA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

VEDENÍ ŠKOLY
ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU: Mgr. Jana Chýlková

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr.Hana Kuřilová


REFERENTKA ŠKOLY: Marcela Maluchová

Metodik prevence: Mgr.Hana Stará

Metodik ICT: Mgr.Jana Šmahajová Lepíková

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ I. STUPNĚ

 

I.       Mgr. Renáta Pánková

 

II.      Mgr. Markéta Hlinková

 

III.A   Mgr. Gabriela Plaskurová

 

III.B   Mgr. Miroslava Faldynová

 

IV.     Mgr. Jana Vedralová

 

V.      Mgr. Kateřina Vykoukalová

 

 


TŘÍDNÍ UČITELÉ II. STUPNĚ

 

VI.        Mgr. Eva Čapková

 

VII.A     Mgr. Dana Holubová

 

VII.B     Mgr. Dana Golatová

 

VIII.      Mgr. Hana Stará

 

IX.        Ing. Ilja Kaszubová

 

 

PEDAGOGOVÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ

Mgr. Petra Horehleďová

Mgr. Jana Šmahajová Lepíková

Mgr. Hana Kuřilová

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Lenka Rastočná – vedoucí vychovatelka ŠD

Andrea Fojtková – vychovatelka ŠD

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Monika Koprovská

Oľga Černá

Mgr. Tvrdá Mária

Tošenovská Iveta DiS

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Klára Ivánková

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Bohumil Dvorník - školník – údržbář, topič

Eva Holešová, Adéla Pechová, Anna Araitzidisová - úklid

Eva Holešová, Renáta Sábliková - výdejna stravy